انتقاد مقتدایی از تمرکزگرایی در مرکز: این حرفهایی که می زنم مربوط به نظام است، نه مربوط به دولت احمدی نژاد و دولت روحانی

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: عبدالحسن مقتدایی اظهار داشت:وزارت نفت اینجا مناطق نفت خیز را که یکپارچه بود جزیره جزیره می کند اما در مرکز سه وزارتخانه را تجمیع می کنند یا در وزارت نیرو یکباره دهها شرکت ایجاد می کنند اما بعد یال و کوپال یک شرکت بزرگ و باریشه به نام سازمان آب و برق را می ریزند و آن را تجزیه می کنند و اخیاراتش را به مرکز منتقل می کنند.
عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان  امروز در شورای راهبری توسعه مدیریت استان با انتقاد از تجمیع سازمان ها به صورت سلیقه ای با اظهار داشت:وزارت نفت اینجا مناطق نفت خیز را که یکپارچه بود جزیره، جزیره می کند اما در مرکز سه وزارتخانه را تجمیع می کنند یا در وزارت نیرو یکباره دهها شرکت ایجاد می کنند اما بعد یال و کوپال یک شرکت بزرگ و باریشه به نام سازمان آب و برق را می ریزند و آن را تجزیه می کنند و اخیاراتش را به مرکز منتقل می کنند.

وی ادامه داد:امروز سازمان مدیریت به روال قبل برگشته است اما تعداد پست هایی که ایجاد شده است بیش از پست های آن در قبل از انحلال است چون در مرکز است؟ این نشان دهنده تمرکز گرایی است تا همه چیز به سمت مرکز برود.

مقتدایی گفت:این حرفهایی که می زنم مربوط به نظام است نه مربوط به دولت احمدی نژاد است نه درباره دولت روحانی است از اول انقلاب با سلیقه به خرج دادن قدرت هایی که در مرکز بوده اند مملکت به اینجا رسیده است.

وی افزود:بنده استخدام قبل از انقلاب هستم در یک ساختاری تربیت شده ام که امروز رنج می برم یک مشکل اساسی دارم آن آموزشی است که دیدم و نوع سلسله مراتبی که تعریف شده بود الان می بینم همه ضد آن کارهای علمی است.

استاندار تاکید کرد:امروز در یک سازمانی می خواهند انتخاباتی انجام دهند به یک باره قانون را تغییر می دهند تا چه کسی بشود یا چه کسی نشود این ساختار شکنی است چون تغییر را قبول نداریم می خواهیم تغییر را حذف کنیم.

وی ادامه داد:یک زمانی می گویند برای ورود به مجلس حداقل سواد خواندن و نوشتن کافی است ما در مجلس سوم پدر خودمان را در آوردیم تا در سواد نمایندگی مجلس لیسانس شود شورای نگهبان رد کرد اما یکباره می بینیم فوق لیسانس کرده اند چه شده است؟آیا دوستان بی سوادی که داشتیم همه فوق لیسانس گرفتند؟

مقتدایی تصریح کرد:در یک جایی می گوییم صنعت باید آب داشته باشد تا ایجاد شود اما با ضرب و زور می آیند صنعت را در جایی که آب نیست ایجاد می کنند به قول معروف اول چاه را می کنند بعد منارش را می دزدند.

وی افزود:هرکسی در این مملکت در هر مسندی قرار گرفت به جای اینکه حمیت و غیرت ملی داشته باشد حمیت قسمتی داشته است و در محدوده جغرافیایی خودش عمل کرده است.

استاندار خاطر نشان ساخت: اشکال اینجاست من به عنوان کسی که می خواهم این جلسه را که ابلاغ شده است برگزار کنم باید روشن بشوم که به چه دلیل سه وزارتخانه صنعت معدن و بازرگانی که عملیاتی هستند و باید در میدان باشند تجمیع شده اند؟

وی ادامه داد: در دوره وزارت نیرو در استان خوزستان منحل و کوچک می شود بعد همین بلا سر نفت می آید اینها را روشن کنید آیا تجمیع خوب است که سه وزراتخانه را تجمیع می کنیم اگر خوب است باید در تمام ساختار این کار را انجام دهیم اما اینجا مناطق نفت خیز را ۱۰ شرکت می کنیم .

وی افزود: قبلا مناطق نفت خیز یک مدیر داشت می رفت تهران صحبت می کرد اما امروز هر شرکتی هفت نفر هیات مدیره دارد یعنی ۷۰ نفر امروز هیات مدیره شده اند در گذشته آنچه خاطرم مانده است در مرکز پنج شش دفتر مرکزی داشتیم الان فقط یک پتروشیمی ۵۰-۶۰ دفتر مرکز دارد

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.