بیابان تولید می کنیم بعد بودجه برای بیابان زدایی اختصاص می دهیم!

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: مهندس شهریار بذرکار مدیر کل منابع طبیعی خوزستان در نشست خبری با اهالی رسانه اظهار داشت:ارزیابی اثرات زیست محیطی، طرح های عمرانی بزرگ در کشور و استان کجاست؟ وقتی طرحی اجرا می کنید باید اثرات زیست محیطی را قبل از اجرا بررسی کرده باشید.

وی ادامه داد:این مدیریت منابع است که باعث می شود ما منطقه ای را به بیابان تبدیل کنیم بعد هم برای آن روز جهانی بیابان زدایی نامگذاری می کنیم اقدامات ما نباید در جهتی باشد که بیابان تولید کنیم بعد بودجه برای بیابان زدایی اختصاص دهیم تجربه به ما می گویند منطقه ای که بیابانی شد هرگز به حالت اولیه خود باز نخواهد گشت.

بذرکار با اشاره به مشکل خشکسالی در استان تصریح کرد:در کشورهای خارجی دیده ام وقتی اعلام خشکسالی شد تمام درختان میوه ای که از حد استاندارد بیشتر آب می خواستند قطع شدند یعنی وقتی کمی حساب و کتاب کردند دیدند که به نفعشان است که این درختان را قطع کنند.

وی ادامه داد:امروز در دنیا بحثی به نام آب مجازی یا آب سبز مطرح است اگر دیدند تولید محصولی بیش از قیمت آب در می آید آن محصول را از خارج وارد می کنند.

مدیر کل منابع طبیعی خوزستان تاکید کرد:هر کس یک مسئولیتی در کشور به عهده می گیرد دنبال این است که یک سدی در منطقه خود بزند نباید آینده کشور را فدای موضوعات روزمره کنیم.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.