تشکر استاندار خوزستان از «ابتکار»

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان شنبه درنشست مدیران کل حفاظت محیط زیست استان های کشور دراهواز که خانم معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور بصورت ویدیو کنفرانس درآن مشارکت داشت , طی سخنانی , برآیند برگزاری این نشست تخصصی درخوزستان را بسیارمثبت و برای کمک به حل معضلات زیست محیطی خوزستان عنوان کرد .

دکتر مقتدایی گفت : این نشست که به همت سازمان حفاظت محیط زیست کشور و به میزبانی اهواز برگزارشده نشان از توجه و تعهدی است که سرکارخانم ابتکار و مجموعه ایشان به استان خوزستان دارند.

استاندار خوزستان بااشاره به وجود منابع عظیم طبیعی و خدادادی وتنوع زیست محیطی درخوزستان , ازدست درازی بدون مطالعه بشر به محیط زیست درطول سالیان گذشته خرده گرفت و گفت : بشرمتاسفانه برای خلق آثارصنعتی با محیط زیست درستیز بوده است . درسطح روستاها برای بهره برداری , به مراتع دستبرد می زند . برای تولید برق وآماده سازی اراضی کشاورزی , آب را مهارمی کند !. برای آماده سازی ۸۰ هزارهکتار اراضی کشاورزی درخوزستان آب را مهارمی کند و باید این کار را انجام دهد اما پس از آن با مشکل دفع پساب ها مواجه می شود که درقبال حفاظت محیط زیست , تعارض ایجاد می کند.

مقتدایی افزود: برای خلق آثارمثبت صنعتی و کشاورزی , بی رحمانه به محیط زیست حمله ورمی شود. اینگونه ترتبیت نشده ایم که بدانیم محیط زیست هم بخشی از زندگی ماست و به خودمان تعلق دارد. انسان به مال و زندگی خودش حمله نمی برد.! چرا ؟

استاندارخوزستان گفت : مشخص است که تعلق خاطر نیست . این تعلق خاطر باید درافرادی که به عنوان متخصص درعرصه صنعت , سد سازی و کشت و صنعت ها کار علمی می کنند وجود داشته باشد. بنابراین این تعارضات نشان می دهد که جامعه درست تربیت نشده است .

مقتدایی افزود: همه ما تایید می کنیم که احداث سد , نتیجه کارتخصصی و خروجی علم است . اما این دانشمند باید نسبت به حفظ محیط زیست که به آن تعلق دارد , تعلق خاطرداشته باشد که متاسفانه ندارد و لذا به آن یورش می برد. این متخصص درقبال متخصص زیست محیطی که درصدد حفظ منابع طبیعی و خدادادی است درتعارض قرارمی گیرد. هردو تحصیلکرده هستند اما چرا این تعارض رخ می دهد.!

مقتدایی گفت: باید دقت کنیم که علم دربرابرعلم , به ستیز برنخیزد. باید به کودکان فهماند که مهندس صنعت درقبال مهندس محیط زیست نباید صف آرایی کند .

استاندارخوزستان تاکید کرد که باید شیوه های تعامل این دو را آموخت . چون دراین کره خاکی جاهایی هستند که بین صنعت و محیط زیست آشتی داده اند و با هم تعامل خوبی دارند بدون اینکه هربخش ضررهایی متحمل شود. دربرخی کشورها این امر محاسبه شده و دچار تعارض نمی شوند.

استاندارخوزستان گفت : با تربیت , ابتدا باید یاد بدهیم که خروجی کارعلمی با محیط زیست تعارض پیدا نکنند تا شرمنده آیندگان نشویم . نباید بدون مطالعه مسیر را برویم و منابع را نابود کنیم . آنچه که خداوند به ما هدیه داده استفاده کنیم اما سعی کنیم که با طبیعت تعارض پیدا نکنیم بلکه ازآن درس بگیریم .

مقتدایی درپایان تاکید کرد که همه عبرت ها را ازطبیعت می گیریم ، پس بهتراست با طبیعت زیاد درگیرنشویم که آموزگار زیستن ماست .

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.