سید شهریار موسوی مدیر جدید خدمات شرکت ملی حفاری ایران شد

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران در حکمی سید شهریار موسوی را به عنوان مدیر جدید خدمات این شرکت منصوب کرد.

در حکم حیدر بهمنی عنوان شده است: با توجه به تجارب و شناخت مکفی جنابعالی از خدمات پشتیبانی و اشراف بر نقش و اهمیت ارائه خدمات با کیفیت در ارتقای عملکرد شرکت به عنوان مدیر خدمات منصوب می گردید.

سید شهریار موسوی با حفظ سمت فرماندهی پایگاه شهید تندگویان(صنعت نفت جنوب کشور) به عنوان مدیر جدید خدمت شرکت ملی حفاری ایران منصوب شده است.

شناسایی و ریشه یابی مشکلات مربوط به فرآیندهای حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی منطقی برای ارائه خدمات مطلوب به ویژه در بخش جابجائی دستگاه ها و تجهیزات عملیاتی و پیشگیری از بروز انتظار در عملیات جاری شرکت، نظارت بر نحوه ارائه خدمات پشتیبانی اعم از خدمات غذایی و اردوگاهی، امور مسافرت، امور منازل و خدمات اجتماعی به کارکنان و خانواده های آنان با اولویت کارکنان شاغل در دستگاه های حفاری به منظور ارتقای بهره وری و اثربخشی منابع به کار گرفته شده اعم از مالی، تجهیزاتی و نیروی انسانی و همچنین بهینه سازی وضعیت برون سپاری خدمات پشتیبانی از طریق برنامه ریزی جهت شناسایی و بکارگیری پیمانکاران صاحب صلاحیت و بازنگری شیوه های ارائه خدمات با کیفیت از مهمترین وظایف خدمات شرکت ملی حفاری ایران به شمار می رود.

مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران همچنین ضمن تقدیر از خدمات و تلاشهای پاک نژاد در طول دوره تصدی مدیریت خدمات، وی را به سمت مشاور تدارکات شرکت ملی حفاری ایران منصوب کرد.

هم اکنون ١٨ دستگاه حفاری خشکی و دریایی سنگین و فوق سنگین در راستای شتاب بخشی به حفاری در میدان های مشترک استقرار یافته و عملیات حفر و تکمیل چاه های این میدان ها در حال انجام است.

شرکت ملی حفاری ایران در زمان حاضر با به کارگیری ٧۴ دستگاه حفاری سبک، سنگین و فوق سنگین در استان های خوزستان، ایلام، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، فارس، قم و خراسان رضوی به شرکت های ملی مناطق نفتخیز جنوب، مهندسی و توسعه نفت (متن)، فلات قاره، نفت مناطق مرکزی، مدیریت اکتشاف و پروژه های حفاری دریایی خدمات ارائه می دهد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.