وزارت نفت نگران نفسهای مردم خوزستان است

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: تصمیم به مسدود کردن حوضچه های تالاب هورالعظیم برای اجرای پروژه های نفتی حوزه غرب کارون نه برای امروز و دیروز بلکه مربوط به دولتهای نهم و دهم است که طرح توسعه (MDP) میدانهای این مجموعه را با ملاحظه خشک کردن بخشهایی از تالاب تصویب کرده است.
به گزارش خبرنگار شانا، تالاب هورالعظیم به پنج حوضچه تقسیم شده که حوضچه های ١و ٢ در ضلع شمالی تالاب ٣، ۴ و ۵ در ضلع جنوبی آن قرار گرفته اند.
بر اساس تقسیم بندی میدانهای حوزه غرب کارون آزادگان شمالی در حوضچه ١ و ٢ و میدانهای آزادگان جنوبی، یادآوران و یاران در حوضچه های ٣، ۴ و ۵ قرار دارند.
بنا بر اعلام شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) به عنوان مجری اصلی توسعه در غرب کارون، طرح آزادگان شمالی در همان محدوده شمالی تالاب که قسمت زنده و دارای آب است قرار دارد؛ اما در چند سال اخیر هرگز هیچ دریچه‌ای در این محدوده مسدود و تالاب خشک نشده است.
بر اساس این گزارش، با توجه به استقرار چاههای نفت در آب، در حوضچه شماره ١ و ٢ تنها تعدادی جاده آنتنی ایجاد شده که مسیرهای دسترسی به چاههای آزادگان شمالی هستند و حفظ تبادلات آبی در اکوسیستم تالاب، همزمان با احداث این مسیرهای تردد، نسبت به ایجاد ٢۴۴ کالورت (آبراهه) هم اقدام شده است.
با توجه به این که دولتهای نهم و دهم به پایان رسیده است و دسترسی به دلایل اصلی سیاستگذاری در حوزه نفتی غرب کارون و مطالعات و مصلحتهای آن دیگر وجود ندارد، نمی توان در این زمینه قضاوت ١٠٠ درصدی داشت.
بیژن زنگنه در این یک سال و اندی که مسئول تصمیم گیریهای صنعت نفت است، بعضی از  تصمیمهای مسئولان پیشین نفت را تصحیح و جبران کرده است. همین که وزیر نفت با اختصاص اعتبارات فوق العاده و تغییر روند کار پیمانکاران برای تسریع در اجرای این میدانها به دنبال جبران تاخیرهای آن در سالهای پیش و زودتر باز شدن حوضچه های ۴ و ۵ است، یعنی آنچه از دستش بر می آمده را انجام داده است.
به هر روی هر دولتی که این تصمیم را گرفته باشد باز هم ماهیت عملکرد نفت در حوزه غرب کارون با وظایف و اقدامهای دیگر سازمانها از جمله سازمان محیط زیست متفاوت است.
اقدامهای مجموعه نفت حساسیت خاص خود را دارد. در دولت گذشته و دولت تازه، راهبرد  شرکت ملی نفت ایران، بهره برداری از میدانهای مشترک بوده است اما با وجود تلاش زیاد با توجه به کمبودهای مختلف، تاخیر در پروژه ها سبب تداوم حضور نفت در حوزه غرب کارون شده است.
به گزارش شانا، واقعیت این است که وزارت نفت نه تنها به دلیل اهمیت ایفای وظایف خود بلکه به دلیل هزاران نفر نیروی انسانی که به طور عمده در مناطق عملیاتی جنوب کشور از جمله خوزستان قرار گرفته اند و بسیاری از آنها اعضای خانواده و فامیل مدیران و کارکنان در تهران و شهرهای دیگر هستند، دل نگران نفسهای به شماره افتاده مردم در این مناطق است.
همسو با همین نگرانیها مطالعاتی در شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) از ابتدای دوره تازه وزارت نفت آغاز شد و در نتیجه برنامه جامع زیست محیطی میدانهای نفت غرب کارون اردیبهشت ماه امسال تهیه و برای سازمان محیط زیست ارسال شد. البته وزارت نفت و شرکت متن منتظر تائید کلی این برنامه نماندند و با توجه به ضرورتها نسبت به بهبود وضع زیست محیطی منطقه، احداث بسیاری از کالورتها، پلها و باز کردن دریچه ها اقدام کردند.
طبق قول شرکت متن زمان تکمیل پروژه های غرب کارون در ضلع جنوبی تالاب،‌ پس از احداث محل استقرار دکلها، نصب تاسیسات سرچاهی و فلولاینها (خطوط جریانی)‌ سال ٢٠١۶ است تا پس از آن تالاب به وضع اولیه خود باز می گردد. البته این برگشت به حال و روز پیشین بستگی میزان تبخیر، میزان بارش و ورودی آب به تالاب هورالعظیم از سمت عراق دارد و اگر سهم آب ورودی  ایران از عراق به تالاب هورالعظیم کم باشد، حوضچه های آن، جولانگاه زه آبهای کشت و صنعت خوزستان و یا خاکهای سمی شده از همین زه آبها خواهد بود.
به گزارش شانا، امسال که کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی می روند می توانند از نزدیک شاهد حضور دکلهای فعال نفت در این زمینهای پرخاطره باشند. دکلهایی که بنا به ضرورت، در شرایط سخت و خاکی این روزهای خوزستان کارشان متوقف نشده است تا از رقیب آن سوی مرزها کمتر از گذشته عقب باشیم
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.