خانم ابتکار! اصلا اداره کل شما در خوزستان فشل و ازکار افتاده است

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: از قبل هم شخص بود که دور هم جمع شدن استاندار و نمایندگان با بانوی محیط زیست ، تبلیغاتی و فرمالیته است و دوای دردهای زیست محیطی خوزستان نخواهد بود و در یک کلام کمیته مقابله با ریزگردها ، خروجی خاصی جز حرف و چند مصاحبه نخواهد داشت که اگر چنین جلساتی خروجی داشت باید سال ها پیش شاهد کاهش گرد و غبار و اجرایی شدن مصوبات آن بودیم. موید این سخن نیز ، گلایه نماینده ایذه و انتقاد شدید از خانم ابتکار رییس محیط زیست خوزستان است. وی در گپ و گفتی با ذره بین ، خطاب به خانم ابتکار گفت که همه گزارش شما متاسفانه در مورد چند سفر و مصاحبه بوده است و اقدام عملی در این خصوص انجام نشده است. اصلا اداره کل شما در استان خوزستان فشل و ازکار افتاده است. هیچ فعالیت قابل توجهی صورت نمی گیرد و مدیرکل شما بسیار ضعیف و ناتوان است.

بخشی از سخنان اعتراضی این نماینده در ذیل به صورت خلاصه آورده می شود: مشکل اصلی این است که باور جدی در دولت برای برخورد با پدیده ریزگردها وجود ندارد و دیگر این که دولت متاسفانه مسائل و مشکلات خوزستان را جدی بررسی نمی کند. چگونه است که دولت و مسئولین این همه جلسه برای دریاچه ارومیه و زاینده رود و امثال این ها برگزار می کند و اقدامات عملی انجام می دهد، اما در خصوص مسائل مربوط به خوزستان از جمله پدیده ریزگردها هیچ کار جدی ای انجام نشده است. گزارش مسئولین محیط زیست برای اینجانب مایوس کننده بود، ما فکر می کردیم گزارش های علمی و مستند و گزارشاتی از اقدامات عملی سازمان محیط زیست در خصوص مسائل زیست محیطی استان از جمله مبارزه با ریزگردها را خواهیم شنید. سرکار خانم ابتکار ! شما در گزارش هایتان بایستی می گفتید تلاش کرده اید چند هکتار از اراضی را پوشش جنگلی و گیاهی ایجاد کنید. چه قدر پیگیر مالچ پاشی و قیرپاشی و امثالهم بوده اید؟ در چند هکتار از زمین ها این کار انجام شده است.

خانم ابتکار! اصلا اداره کل شما در خوزستان فشل و ازکار افتاده است. هیچ فعالیت قابل توجهی صورت نمی گیرد و مدیرکل شما بسیار ضعیف و ناتوان است. چند بار من به شما تذکر دادم که یک آدم توانمندی این جا بگذارید. در این مورد چه اقدامی انجام داید؟ بالاخره باید گفت که مشکل این جاست که در دولت اراده جدی برای حل مشکل خوزستان وجود ندارد. به من بگویید چه کار می خواهید بکنید. خروجی این جلسات چیست؟ شما به عنوان رییس سازمان محیط زیست باید دولت را متقاعد کنید که در خوزستان فاجعه در حال رخ دادن است و باید به عنوان یک حادثه غیر مترقبه مدیریت بحران شود. آیا باید ریزگردها به تهران و تهران نشینان برسد، تا اقدامی شود.

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.