تشکیل اتاق فکر خوزستان در دانشگاه شهید چمران

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز از تشکیل اتاق فکر خوزستان به منظور افزایش همفکری نخبگان و خبرگان در موضوعات ملی و منطقه‌ای در دانشگاه شهید چمران اهواز خبر داد.

مسعود صفایی‌مقدم در زمینه شکل‌گیری اتاق فکر استان خوزستان اظهار کرد: اتاق‌های فکر در سراسر کشور توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل و برای آنها ماموریت و اهداف مشخص تعریف شده است.

وی، ماموریت اتاق‌های فکر استانی را تقویت ارتباط نظام‌مند میان نهادهای سه گانه دانشگاه، دولت و جامعه و ایجاد عزم ملی برای توسعه پایدار کشور، از طریق بازسازی فضای گفت‌وگوی ملی ذکر کرد و افزود: پایایی، پایداری و ماندگاری چنین نهادی مستلزم رویکردی کاملا حرفه‌ای و فراجناحی به مسائل کشور است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: هدف اصلی این طرح، علاوه بر جلب مشارکت نخبگان استانی در مسئله‌یابی و ارائه راهکار، گسترش دامنه فعالیت دانشگاهیان در عرصه اجتماعی و پیوند هر چه بیشتر دانشگاه و جامعه با بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود نخبگان در راستای توسعه استان است.

صفایی‌مقدم اضافه کرد: این اتاق‌ها ماموریت دارند تمام مسائل مهم و برجسته استان را شناسایی و ضمن برگزاری جلسات تخصصی، گزارشات کارشناسی خود را به مرکز ارسال کنند.

رئیس اتاق فکر خوزستان گفت: فعالیت‌های اتاق فکر استانی مبتنی بر جمع بندی نظرات کارشناسی صاحب‌نظران استانی و تمرکز بر مدیریت دانش خبرگان است.

وی با بیان اینکه اتاق فکر استانی حتی‌الامکان به جمع آوری داده‌ها و اطلاعات مبادرت نخواهد ورزید و صرفا توجه آن معطوف به جمع بندی نظرات تحلیلی و کاربردی خواهد بود، گفت: در جلسات اتاق فکر از خبرگان دولتی، کارشناسان دانشگاهی و ذی‌نفعان ملی و محلی دعوت به عمل می‌آید.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز خاطرنشان کرد: ذی‌نفعان، گروه‌هایی نظیر کارآفرینان، تولیدکنندگان، انجمن‌های صنفی، سازمان های مردم نهاد، افراد ذی‌نفوذ اجتماعی و فرهنگی و سایر نخبگان هستند.

صفایی‌مقدم ادامه داد: همچنین منظور از نخبگان، همه افراد دارای ایده متناظر با مسائل راهبردی ملی، منطقه‌ای و استانی است که به شرط فراهم شدن زمینه‌های لازم می‌توانند بر محیط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خود موثر باشند.

رئیس اتاق فکر خوزستان گفت: مجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و  فناوری و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری بر اساس ماموریت‌های خود جهت تسریع و تقویت فرآیند اجتماعی کردن فعالیت‌های دانشگاه و نیز مشاوره به مقامات عالی کشور به ویژه شخص ریاست جمهور، ذیل تنفیذ احکام جداگانه برای مدیران اتاق‌های فکر، اختیارات لازم را به آنان برای مواجهه حرفه‌ای، تخصصی و غیرسیاسی با همه مسائل استان اعطا کرده است.

وی در خصوص ساختار سازمانی این اتاق گفت: دبیرخانه شبکه اتاق‌های فکر استانی متعهد به پشتیبانی ستادی از مجموعه اتاق‌ها بوده و در سطح استان نیز دبیرخانه اتاق فکر در محل دانشگاه تشکیل شده و فعالیت آن نیز زیر نظر مدیر اتاق فکر استان و با همکاری معاونت فرهنگی و نظارت عالیه رئیس دانشگاه صورت می‌گیرد.

صفایی‌مقدم با بیان اینکه دانشگاه مادر استان به عنوان محل دبیرخانه اتاق فکر استانی، ستاد اصلی پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اتاق فکر است، افزود: حمایت دانشگاه‌ها از اتاق‌های فکر استانی و بهره‌برداری از ظرفیت و توانمندی آنها، این امیدواری را ایجاد می‌کند که پس از استقرار و فعالیت آنها، دانشگاه مادر استان به کانون اصلی مسئله شناسی و گفت‌وگوی اجتماعی نخبگان، ایجاد اجماع در بین فعالان و کنشگران محلی و بسط گفتمان توسعه در استان مبدل شود.

مدیر اتاق فکر استان خوزستان در خصوص مسائل مالی این تشکیلات گفت: به منظور حمایت و پشتیبانی از اتاق های فکر استانی، اعتباری از محل ردیف بودجه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخصیص داده شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در پایان گفت: در حال حاضر اتاق فکر خوزستان سه جلسه درباره موضوعات اساسی و چالش‌های استان با دعوت از صاحبنظران و اساتید مرتبط تشکیل داده و گزارش این جلسات به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ارسال شده است.

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.