مرمت حرم دانیال نبی (ع) توسط نوسازی مدارس!

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: بقعه دانیال نبی در خیابان امام خمینی شهر شوش واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۱۰ با شماره ثبت ۵۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است که متاسفانه شب گذشته در هنگام اجرای پروژه توسعه و مرمت حرم دانیال نبی (ع) یکی از دیوارهای آن فرو ریخت.

پروژه حرم دانیال نبی (ع) در دولت قبل طی جلسه ای که در دفتر معاونت عمرانی استانداری با حضور نماینده مردم شوش در مجلس و معاون عمرانی استاندار دولت قبل برگزار شد مقرر گردید این پروژه به نوسازی مدارس واگذار گردد.

حرم دانیال نبی (ع) که یک اثر تاریخی و میراث فرهنگی است و باید توسعه آن با اصول و ضوابط خاصی انجام شود و متخصصان سازمان میراث فرهنگی بر روی آن نظارت داشته باشند چرا باید به سازمان نوسازی مدارس سپرده شود؟

پس از کش و قوس های فراوان در سال گذشته اعلام شد که این پروژه را باید میراث فرهنگی انجام دهد اما با اعتراضات و فشارهایی که صورت گرفت باز هم به سازمان نوسازی مدارس سپرده شد، کارهای خاص و عجیبی که نمونه آن را تنها درخوزستان می توان دید.

البته این موضوع هم لازم به ذکر است که مشاور این طرح را اوقاف انتخاب کرده است و گود برداری غیراصولی و عدم رعایت ضوابط تخریب باعث فروریختن دیوار این حرم شد و در حال حاضر خطر بقعه آن را تهدید می کند و دیگر زمان را نباید از دست داد و تا به بقعه آسیب شدیدی نرسیده است هرچه زودتر تدابیر لازم باید اندیشیده شود.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.