آقای تقی زاده! یک سوزن هم به خودتان بزنید

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: صبح امروز گفت وگویی از تقی زاده، مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان روی خروجی یکی از خبرگزاری ها قرار گرفت. این مقام مسئول در واکنش به سیلی یکی از اولیاء دانش آموزان به یک معلم در خرمشهر اظهارات بسیار تندی را بیان داشت .

وی گفت: هتک حرمت معلم خرمشهری را شدیدا محکوم کرده و این حرکت از سوی ما بی پاسخ نمی ماند. شان و حرمت معلم باید حفظ شود. ارزش و جایگاه معلم بسیار بالا بوده و همیشه قابل احترام است. متاسفانه اولیاء یکی از دانش آموزان خرمشهری به صورت معلم فرزندش سیلی زده است. خطا و اشتباهی که توسط این فرد انجام شده نابخشودنی است. فرهنگ و پیشینه تاریخی ما نمی تواند این بی حرمتی را بپذیرد که کسی روی معلم دست بلند کند. معلم در طول تاریخ کشور حرمت بسیار زیادی داشته است. این اقدام از یک انحطاط فرهنگی برای فردی است که چنین کاری را انجام می دهد. این هتک حرمت را شدیدا محکوم کرده و با آن برخورد می کنیم. چند روز قبل دو نفر از مسئولان آموزش و پرورش خوزستان برای دلجویی از معلم خرمشهری رفته اند. نظر من این است که فرد خاطی باید متنبه شود. در صورت تشخیص معلم، مسائل حقوقی این اقدام پیگیری می شود.

شان و مرتبت معلم آنچنان والاست که از توصیف و مدح قلم نگارنده بی نیاز است و البته برخورد با هر کس و در هر لباسی که اجازه توهین به مقام معلم را بدین شکل، حتی در صورت قصور معلم داده است، از بدیهیات است.

این موضع گیری تند در حالی اتفاق می افتد که هفته گذشته یک ناظم مدرسه در اهواز یک دانش آموز ابتدایی را چنان به باد کتک گرفت که دانش آموز بخت برگشته روانه اورژانس بیمارستان شد (لینک خبر) اما کوچکترین موضع گیری رسانه ای از آقای تقی زاده و یا سایر مسئولین آموزش و پرورش استان مشاهده نشد. در همین زمینه حتی شنیده ها حاکی است که مدیران آموزش و پرورش ولی دانش آموز را خواسته و طی مذاکراتی از وی خواسته اند که بیشتر از این مسئله را به صورت رسانه ای پیگیری ننماید.

گرچه طبیعی است حمایت از همکار، فامیل، دوستان، هم صنف و … در جامعه امروز مرسوم است اما می بایست در این بین اندک نگاهی هم به شرح وظایف و مسئولیت خودمان نیز داشته باشیم.

در پایان باید به این مقام مسئول اظهار داشت : لطفا یک سوزن به خودتان بزنید ، یک جوالدوز به مردم.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • متاسفانه این فضای نقد یک طرفه است یعنی هیچ کس حق ندارد از ما شکایتی کند