اعضای هیات مدیره اولین شبکه زیست محیطی استان خوزستان، مشخص شدند

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: به گزارش رورابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان؛ اعضای هیات مدیره اولین شبکه زیست محیطی استان خوزستان، مشخص شدند محسن خیرالهی کارشناس مسئول آموزش و ترویج ضمن اعلام این خبر، گفت: اولین انتخابات شبکه زیست محیطی استان خوزستان با حضور شانزده سازمان مردم نهاد زیست محیطی استان با نظارت نماینده اداره کل امور اجتماعی استانداری خوزستان در محل سالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان برگزار و شش نفر به عنوان اعضای شبکه انتخاب شدند. اعضای انتخابی با حضور نمایندگان استانداری و اداره کل حفاظت محیط زیست تشکیل جلسه داده و سمت اعضاء به شرح زیر صورت جلسه گردید:
۱- آقای پیمان عطایی کجوئی، بعنوان رییس هیات مدیره
۲- آقای ساسان ساکی، بعنوان نایب رییس هیات مدیره
۳- آقای هژیر کیانی، بعنوان مدیرعامل
۴- پرستو مهدیان، بعنوان عضو هیات مدیره
۵- عبدالصاحب عبودی، بعنوان عضو هیات مدیره
۶- مائده روز خوش، بعنوان بازرس

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.