کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه ۶ ماه حقوق دریافت نکرده اند

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: یکی از آثار بحران‌های اقتصادی در زندگی افراد از دست رفتن امنیت شغلی آن‌ها است روزانه با خبرهای متعددی در خصوص عدم پرداخت حقوق به کارگران و کارمندان مواجه می‌شویم اخباری که ممکن است بعد از چند سال عادی به نظر آید. خبر ورشکستگی کارخانه یا تعدیل نیروی یک شرکت، اما واقعیت این اتفاقات، بیش از یک آمار و خبر معمولی است.
این تغییرات به معنی صدمه بزرگی بر بدنه خانواده و زندگی کودکان آن خانواده خواهدبود.

یکی از شرکت هایی که کارگران ان سال ها است با تعلل عدم پرداخت در حقوق مواجه هستند شرکت کشت و صنعت هفته تپه است که هر از چند گاهی اخباری از اعتراضات و اعتصابات کارگران ان به دلیل عدم دریافت حقوق به گوش می رسد در حال حاضر نیز کارگران این کارخانه ۶ ماه است که حقوق دریافت نکرده اند و به همین دلیل دست به اعتصاباتی زده اند.

کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه بارها برای دریافت حقوق معوقه و تحقق سایر درخواست های صنفی خود به اعتصاب دست زنده اند، اما در نتیجه ی این اعتراضات مسئولان کارخانه تنها بخش کوچکی از حقوق معوقه ی آن ها را پرداخت کرده اند، در گذشته این کارگران در پی چندین ماه مبارزه برای دست یابی به حقوق معوقه ی خود٬ از ارسال نامه به سازمان های بین المللی کارگری و حقوق بشر نیز مضایقه نکرده اند.

کارشناسان اذعان دارند که بحران کارخانه ی نیشکر هفت تپه در نتیجه ی واردات بی رویه ی شکر و بی کفایتی مدیران کارخانه به وجود آمد و در صورت ادامه ی این بحران امکان بیکاری کارگر این کارخانه و همین طور صنایع وابسته وجود دارد و معمولا هم مدیران مالی و اداری این شکر در شرایط اعتصاب و اعتراضی کارگران به بهانه مرخصی محل کار خود را ترک می کنند.

مسئولان شرکت کشت و صنعت هفت تپه و همچنین دولتمردان ما باید توجه داشته باشند که ممکن نیست اگر کار نباشد کارگر هستی یابد نمی¬توان بسته شدن، تعطیلی و ورشکستگی کارخانه¬ ها، اخراج دسته¬ جمعی و فردی نیروی کار ، بالا رفتن شدت کار و عقد قراردادهای اسارت بار برکارگران شاغل و عدم پرداخت دستمزد را تحمل کرد، نمی¬توان برای اصلاح امور در واحدهای کار و تولید بی¬ تفاوت بود درحالی¬که طراوت نیروی کار جوان با گذشت زمان در اردوی بیکاران تلف می¬شود.

همچنین عدم پرداخت مزد کارگری که یک خانواده را اداره می کند باعث می شود زندگی برای اعضای خانواده اش تبدیل به مسابقه‌ای برای زنده ماندن شود، زندگی که دیگر تغذیه مناسب، تفریح و استراحت و سقف بالای سر در آن معنی ندارد و از بسیاری از خواسته های خود فاکتور می‌گیرند حتی با سخت‌تر شدن شرایط کودکان از تحصیل بازمانده و مجبور به کار می‌شوند، آیا هیچ فکر کرده اید شش دریافت نکردن حقوق به معنای چند شب سر گرسنه به بالین گذاشتن است؟

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.