خرید کالای درون استانی باعث اشتغالزایی در خوزستان می شود

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: استانداری خوزستان استاندار خوزستان گفت: ترویج فرهنگ خرید از کالاهای درون استانی باعث رونق اشتغال در خوزستان می شود.

عبدالحسن مقتدایی شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان در محل استانداری خوزستان عنوان کرد: با رونق خرید کالاهای درون استانی، بخشی از صنایع خوزستان که غیرفعال شده بودند فعال شدند.

وی ادامه داد: خرید کالای درون استانی طرحی است که برای حمایت از تولید کنندگان داخلی و رونق بخشیدن به اقتصاد خوزستان در حال اجرا است.

استاندار خوزستان گفت: نمایشگاه مجازی برای معرفی ظرفیت های خوزستان به مردم و شناسایی تولیدات داخلی بسیار موثر است و برای معرفی هر چه بیشتر تولیدات داخلی باید فرهنگ خرید کالای داخلی را در بین مردم مرسوم کرد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.