اسعدی مدیرکل بندر خرمشهر شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: با حکم مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی «نورالله اسعدی» به عنوان مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر منصوب شد.

محمد راستاد معاون وزیر راه و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در حکمی «نورالله اسعدی» را به عنوان مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر منصوب کرد.

پیش از این محمد محسنی قلعه قاضی از آبان سال ۹۶ به مدت یک سال عهده دار مسئولیت مدیرکلی بندر خرمشهر بود.

« نور الله اسعدی» پیش از این مدیر بندر و دریانوردی گناوه و سرپرستی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر را عهده دار بوده است.

مطالب پیشنهادی