تجمع اعتراضی دانشجویان به حضور «فائزه‌ هاشمی» در دانشگاه + تصاویر

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: همزمان با اعلام خبر حضور فائزه هاشمی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، جمع زیادی از دانشجویان بسیجی این دانشگاه در اعتراض به حضور وی در مقابل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد تجمع اعتراض آمیزی را برپا کردند.

همچنین برپایه این گزارش تعدادی از دانشجویان قصد ورود به دانشکده حقوق از در پشتی آن را داشتند که نیروهای پلیس وارد عمل و مانع شدند. همچنین یکی از دانشجویان حاضر، در دانشکده حقوق را از بیرون قفل زد.

در این تجمع دانشجویان با سر دادن شعارهایی اعتراض خود را به حضور فائزه هاشمی اعلام کردند.  روز گذشته بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد مشهد نیز در اعتراض به دعوت از فائزه هاشمی بیانیه ای صادر کرده بود.

تجمع در اعتراض به حضور فائزه‌ هاشمی

تجمع در اعتراض به حضور فائزه‌ هاشمی

تجمع در اعتراض به حضور فائزه‌ هاشمی

تجمع در اعتراض به حضور فائزه‌ هاشمی

تجمع در اعتراض به حضور فائزه‌ هاشمی

تجمع در اعتراض به حضور فائزه‌ هاشمی

تجمع در اعتراض به حضور فائزه‌ هاشمی

تجمع در اعتراض به حضور فائزه‌ هاشمی

تجمع در اعتراض به حضور فائزه‌ هاشمی

تجمع در اعتراض به حضور فائزه‌ هاشمی

تجمع در اعتراض به حضور فائزه‌ هاشمی

تجمع در اعتراض به حضور فائزه‌ هاشمی

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.