تشکیل کمیته راهبردی انتخابات مجلس دهم در مجمع مشورتی اصلاح طلبان

عصر جنوب: اسحاق جهانگیری رییس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران اظهار داشت: رییس جمهوری در صیانت از قانون اساسی و پاسداری از حقوق مردم محکم و استوار است اما وظیفه اصلی بر دوش احزاب اصلاح طلب است که باید وارد صحنه شوند.

ارگان حزب کارگزاران سازندگی ایران، وی که در جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران سخن می گفت، افزود: من حتی گاه با طرح این مساله از طرف رییس جمهوری مواجه می شوم که چرا دوستان به اندازه کافی فعال نیستند. معاون اول رییس جهوری با اظهار تاسف از این که به خاطر یک حرف کوچک ۲۲۰ نماینده مجلس خواستار حضور رییس جمهوری می شوند، گفت: در این شرایط حمایت از دولت ضرورت دارد.

جهانگیری تصریح کرد: حرکت مردم در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ باید تداوم یابد و من بر این باورم که در این شرایط اعتدال گوهر مورد نیاز ما در همه نهادها به خصوص دولت و مجلس است. وی گفت: انتخاب دکتر حسن روحانی به ریاست جمهوری بهترین اتفاقی بود که می توانست در کشور رخ دهد. من با قاطعیت می گویم اگر هر اصلاح طلبی هم انتخاب می شد بهتر از دکتر روحانی نمی توانست کشور را اداره کند و از این نظر باید سپاسگزار شرایطی باشیم که به وجود آمد و نیز تردید نکنید که باید راه را در آینده ادامه دهیم.

** تشکیل کمیته راهبردی انتخابات مجلس دهم در مجمع مشورتی اصلاح طلبان
در ادامه این جلسه سید حسین مرعشی عضو کمیته سیاسی حزب کارگزاران گزارشی از تشکیل کمتیه راهبردی انتخابات مجلس دهم در مجمع مشورتی اصلاح طلبان به ریاست سید محمد خاتمی ارایه کرد. وی بر اهمیت تشکیل مجامع مشورتی اصلاح طلبان در همه استان های کشور تاکید کرد. «این مجامع مشورتی از چهره های معتمد اصلاح طلبان در ادوار گذشته مجلس و دولت تشکیل خواهد شد و نقش هدایتی احزاب اصلاح طلب در انتخاب مجلس دهم را ایفا خواهد کرد.»

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.