پیامدهای استانی شدن انتخابات مجلس/ سید رسول موسوی

عصر جنوب/ asrejonoob.ir:  انتخابات در جمهوری اسلامی، مهمترین راهکار استقرار و تثبیت نظام مردم سالار است و در اهمیت آن هیچ تردیدی نیست بنابراین ساز و کار آن و اجرای این ساز و کارها مهمتر از نتایج آن می باشد زیرا از طریق انتخابات است که مردم می توانند آزادانه در تعیین سرنوشت سیاسی خود و به طور مستقیم و غیر مستقیم مشارکت و دخالت کنند.

در قالب انتخابات است که زمامداران و نمایندگان مردم انتخاب می شوند و از طریق همین نمایندگان، مردم حق این را پیدا می کنند که در تصمیمات شرکت داشته باشند.

به همین دلیل، انتخابات، سازو کار و ابزار تاسیسی برای تشکیل هر دوره مجلس و اتخاذ تصمیم گیری های جمعی در ارتباط با انتخاب نوع حاکمان و نمایندگان است تا این حاکمان و نمایندگان ، مسوولیت اداره عمومی کشور را بر اساس نظام ارزشی و بینشی موجود در جامعه به دست گیرند.

اما انتخابات مطلوب و سازنده که تبلور مردم سالاری می تواند باشد عبارت است از انتخاباتی که با ابزار و ساز و کار قانونی و با مشارکت فعال همه مردم و به طور آزادانه و عادلانه برگزار شود.

پیامدهای انتخابات استانی عبارتند از: ۱- مجلسی در تراز نظام به وجود خواهند آورد ۲- نمایندگان را از محلی گرایی و گرایش به مسائل قومی باز می دارند ۳- میزان مشارکت عمومی را در انتخابات افزایش می دهد ۴- از وقوع تخلفاتی همچون خرید رای جلوگیری می کند ۵- رقابت های شدید و اختلاف بر انگیز قومی و قبیله ای را حذف می کند ۶- در انتخابات استانی با توجه به ضوابط حاکم بر آن، نقش تعلقات قومی و قبیله ای در فرآیند رقابت های انتخاباتی در کسب موفقیت در انتخابات را کمرنگ خواهد کرد.

سید رسول موسوی/ روزنامه عصر کارون

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.