رئیس شیلات شهرستان هندیجان خبرداد: روزانه بیش ۱۰تن میگو درصیدگاهای بنادرهندیجان استحصال و در بنادر صیادی هندیجان تخلیه میشود

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مزارعی رئیس شیلات هندیجان درگفتگو باخبرنگارما گفت: بندرهندیجان یکی ازبنادرجنوبی وتنها بندری در استان خوزستان که با۹۵کلیومترمرزآبی باحوزه خلیج فارس قرارداردکه اکتریت اهالی این بندربه صیدوصیادی روزگارخودراسپری میکنندتعداد۱۴۵فروندلنج شناورصیادی و۳۸۵فروندقایق صیادی درحال صیدوصیادی درسه بندربحرکان وسجافی وامام زاده عبدالله مشغول به فعالیت می باشند درسال ۹۸آمار صید محصولات دریایی ۱۴۷۰۰تن بوده که ۳۷درصدصیداستان به شهرستان هندیجان اختصاص داشته است.

وی افزود: درخصوص تخلفات صیادی ازاول امسال ۶۱پرونده تخلف صیادی بوده که به مراجع قضایی معرفی واعمال قانونی محرومیت درکمیسیون تخلفات شهرستان گردیدند.

رئیس شیلات هندیجان ادامه داد: باتوجه به گرمی هوا صید ماهی هرساله ازاول تیرماه تا آخرشهریور معمولا با کمبود استحصال صید ماهی مواجهیم لذا باتوجه به شروع آزادی میگو در صیدگاه بحرکان هندبجان صیادان هندیجانی جهت صیدمیگو عازم دریا می شوندو صید خود را در اسکله های هندیجان تحویل عاملین خرید می کنندکه به شهرهای همجوارودیگراستانهای کشورصادرمیگردد.

مزارعی اظهارداشت: شرکت نفیس کوثر که به بسته بندی میگوصادراتی درحال فعالیت است ۲۰نفردرحال حاضر دراین شرکت مشغول بکارمی باشندکه باعرضه محصولات بسته بندی شده و بهداشتی به دیگراستانها صادر می کند. و شرکت نفیس کوثر در موقع فصل صید خرچنگ و ماهی مرکب کار بسته بندی و صادرات به خارج از کشور را داشته اند.

وی درخصوص نظارت بر بازارمیگووماهی دربازارچه در حوزه دامپزشکی می باشد.مزارعی عنوان داشت: درسنوات قبل قیمت ماهی ومیگو درانحصاردولت بوده که شناورها موظف به تحویل محصولات خود به شیلات بوده اما درسال ۱۳۷۴ چون محصولات دریایی جز سبد کالا نبوده قیمت آن به عرضه و تقاضا بستگی دارد ونیازو ظرفیت خرید بازار شهرستان روزانه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ کیلو بوده و چون محصولات دریایی سریع ال فساد بوده حتما باید به شهرهای همجوار جهت فروش صادر گردد .

رئیس شیلات هندیجان گفت:بیش از ۶هزارنفربه طورمستقیم وغیرمستقیم دربندرهندیجان در بخش صید و صیادی و فروش محصولات دریایی مشغول به فعالیت می باشند وجهت بازسازی ناوگان سنتی به صنعتی باپیگیری فرمانداران واداره کل شیلات استان درشهرستان هندیجان تنهاشهرستانی بوده که از۱۴۷شناورازچوبی به فایبرگلاس بادریافت تهسیلات کم بهره از بدنه چوبی به فایبر گلاس تغییر کردند و۱٠فروندشناور باقی مانده باتلاش وپیگیری آقای مهندس بویری فرماندارشهرستان هندیجان جهت بازسازی ناوگان به بانک های عامل معرفی خواهند شد.

مزارعی درادامه تسریع داشت: بندربحرکان یکی بزرگترین بندر در حال احداث در خلیج فارس بوده و ازبنادربسیارمهم درکشورواستان خوزستان قرارداردکه عملیات اجرائی آن درسال ۷۵آغاز وچندین پیمانکاروطرح تغییریافته وباتوجه به پیگیری فرماندار محترم جناب آقای بویری ومدیرکل شیلات استان خوزستان همچنین نمایندگان قبل تاپایان سال ۹۹این بندرتکمیل وبه بهره برداری خواهدرسیدوباتوجه به تاکیددکترشریعتی استاندار خوزستان و بازدید از اسکله بحرکان و درخواست تعدادی از صیادان از او مبنی بر نصب نردبان نصب و دستور ایشان نردبان در همال سال نصب و مورد استفاده قایقها بوده وهم اکنون صیادان درحال استفاده از آن می باشند.

رئیس شیلات هندیجان افزود: دربخش آبزی پروری وکمبود صیدباپیگیری های صورت گرفته۲اتحادیه آبزی پروری متشکل از اتحادیه آبزیان گسترهندیجان متشکل از ده تعاونی بنام مجتمع ۳۹۵ هکتاری شهدای هندیجان در شرق رودخانه زهره پس از اخذ مجوزات لازم بامشارکت بخش دولتی (شیلات) وخصوصی در حال احداث مزارع پرورشی خود می باشندواتحادیه آبزی گستران ماهرویان سریم متشکل از۴۴تعاونی درقالب مجتمع ۱۱۱۱هکتاری مجوزات لازم را اخذ وانشالله در روزهای آینده دکلنگ زنی آن انجام خواهد گرفت مزارعی درخصوص احداث زیستگاه مصنوعی در دریااشاره داشت: با توجه به کمبود ذخایر دریایی و استحصال صید شیلات اقدام به ایجاد چراگاه و زیستگاه مصنوعی باهمکاری فرمانداروبخشداری مرکزی هندیجان تعداد۱۲٠قالب بتنی بزرگ جهت احداث زیستگاه مصنوعی در صید گاهای هندیجان تحویل شیلات گردید.

مزارعی افزود با دعوت از یکی ازسرمایه گذاران بخش خصوصی درسواحل امامزاده عبدالله کار گاه تکثیر لارو میگو و ماهی در حال اخذ مجوزات بوده که نیاز مجتمع های آبزی پروری شهرستان از این کارگاه تکثیر تامین گردد.

رئیس شیلات هندیجان اظهارکرد: باتوجه به پیگیری شیلات استان و تامین اعتبار از طرف فر ماندار هندیجان مطالعه اولیه ۶هزارهکتاری احداث مزارع پرورش میگو و ماهی درسواحل بوطاهری رو به اتمام بوده و به محض تحویل توسط شرکت مطالعات طرح به شیلات آماده واگذاری به متقاضیان خواهیم بود.