جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی و ستاد کرونا درهندیجان برگزار شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: به گزارش خبرنگارماازهندیجان علی بویری فرماندار هندیجان درجلسه شورای سلامت وامنیت غذایی ستادکرونااظهارکرد: پیشاپیش ایام سوگواری سرور وسالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ویاران باوفایش روتسلیت انشاالله بارعایت پروتکل های بهداشتی ورعایت فاصله اجتماعی بانهادینه کردن این فرهنگ وعلی الخصوص بحث ماسک زدن درجامعه بتوانیم یک مراسمی را برگزار کنیم که درخور ونام اباعبدالله الحسین ع ویاران باوفایش باشد رضایت ایشان درهمین است که این مراسمات بارعایت پروتکل های بهداشت عمومی وحقوق مردم باشد انشاالله بارعایت پروتکل های بهداشتی بتوانیم ماه محرم راباشکوه ورعایت مسایل بهداشتی اجراء کرده ویک نمونه موفق درسطح استان باشد باتوجه به وضعیت کرونا درشهرستان هندیجان سفیداست باهماهنگی وهمکاری همه عزیزان درسطح شهرستان همه دستگاه‌ها ونهادها زحمت کشیده اند تلاش کردند جای تقدیر وتشکر از جناب آقای دکتر رئیسی مدیرشبکه بهداشت درمان و پرستاران کادر زحمت کش درمان پزشکان تلاش نمودند.

وی افزود: مردم هندیجان اکثرا باما همکاری داشتند این وضعیت باید همچنین حفظ شود وتلاش کنند ماسک بزنند وبا ترویج این موضوع بتوان باعث قطع زنجیره بیماری در هندیجان باشیم وتنها راه آن مردم ادامه دهند. باهمکاری وهماهنگی مسؤلین واین موضوعات وپروتکل هادرسطح جامعه انجام شود موضوع ماسک درادارات وبانک ها باید بویژه دنبال شودهمه در بانک هاواداره ها که این خود یک شاخص ارزیابی است علی الخصوص دربانک ها، اگر هربانکی تبعیت نکرد ووضعیت اش خوب نبود به لحاظ تهویه داشته باشد امکان دارد.و باتاکیدبه تمام ادارات شهرستان اعلام می کنم باید تهویه داشته باشند اگربانکی رعایت نکرد آن رو پلمپ می کنم اگر به جای برسد که بخواهیم برخورد خواهیم کرد ادارات باید بارعایت پروتکل های بهداشتی بازباشند.

نماینده عالی دولت درهندیجان عنوان داشت: دستورالعمل های مربوط به کنکور سراسری باید پیگیری شود واجرا شود موضوع بسیار مهمی است رعایت فاصله اجتماعی درصندلی ها وهیچ کس بدون ماسک وارد جلسه کنکور نشودافرادی که بی نظمی می کنند باید انتظامات باشد ازنیروی های انتظامی و ظرفیت بسیج استفاده شود وطبق دستور العمل آمده‌ که می توان از نیروهای مقاومت بسیج استفاده کرد که این موضوع حتماً باید ازاهرم نظارت قوی انجام شود. وبا نظم ازهمین الان پیش بینی شود که با رعایت فاصله – ماسک. تجمعات موقع ورود خروج این سه عامل بسیار مهم است این ها اگه رعایت شود مشکلی درکنکور نخواهیم داشت.

بویری درپایان گفت: دستورالعمل ماه محرم همینطور آن هم باید بادقت پیگیری شود ونظارت آن برعهده سازمان تبلیغات است هیت ها باید توحیه شوند وجلسات گرفته شود کامل توجیه شوند بادقت ونظر تا پایان عزاداری این موضوع طبق دستور العمل وپروتکل ها درشهرستان انجام شود وانشاالله به عنوان یک مدل نمونه درشهرستان شور حسینی شکوه مراسمات عزاداری همراه با رعایت حداکثری نکات بهداشتی برگزار شود. درخصوص گندزدایی وضدعفونی این مسائل مدنظر باشدهم در بحث کنکور واماکن مذهبی از قبل ضدعفونی شوند. وضعیت باشگاه‌ های ورزشی ومیهمان پذیر باتوجه به وضعیت سفید شهر ستان مطابق دستور العمل انجام شود.

خبرنگار:ناصرحکیمی