دستگیری ۵ متهم آتش سوزی در هندیجان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: سروان مهدی محمدیان در این باره گفت: با اشاره به اینکه آذر ماه امسال خودروی سمند متعلق به یکی از مسؤلین دانشگاهی هندیجان شبانه توسط افرادی در محوطه دانشگاه به آتش کشیده شد عوامل این حادثه شناسایی و دستگیر شدند.

وی در ادامه افزود در پی این حادثه پلیس اگاهی وارد این پرونده شدبا کمک سربازان گمنام امام زمان عج با هماهنگی مقام قضایی با ورود به موضوع موفق به شناسایی و دستگیری ۵ نفر متهم اعم از مباشران و معاونان این عمل مجرمانه شدند.

رئیس پلیس اگاهی ضمن اعلام هوشیاری پلیس افزود: هرگز اجازه نمی دهیم افراد شرور و قانون شکن آسایش شهروندان را بر هم بزنند و از شهرواندن خواست تا موارد مشکوک و مظنون را سریعا به اطلاع پلیس ونیروی انتظامی برسانند.

وی درپایان تسریح داشت قانون براساس قوانین اسلامی استواراست ازشهروند خواست که به قانون وقوانین شهروندی احترام گذاشته وهرفردیاافرادی که بخواهند نظم وقوانین رارعایت نکنند طبق مقررات باأنان برخورد خواهد