کشاورزی هندیجان نابود شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: کشاورزی هندیجان در اثر مدیریت نادرست منابع آب نابود شد.

در صورت عدم تامین آب حداکثر تا ۱۰روز آینده بیش از ۲۴۰۰۰ هکتار مزارع کشت پاییزه هندیجان نابود می شود.

آنچه در چند سال گذشته در موضوع آب کشاورزی در هندیجان اتفاق افتاد تاریخ کشاورزی وتمدن این شهر را که برپایه رودخانه زهره بنا نهاده شده بود را روبه نابودی برد.

در دو دهه گذشته  در کل کشوروعلی الخصوص در خوزستان تغییرات عمیق بر روی اکوسیستم وزیست بوم درخوزستان به طورخاص برروی شهرستان هندیجان صورت گرفت. سدهای بالادست چه برسر حق آبه تمدن خیز هندیجان آورده است؟

 

در احداث سد کوثر و چم شیر شهرستان هندیجان در مقطع فعلی توجه به معیشت جمعیت  کشاورز نشده است. آیا  در برنامه ریزی این کار کلان اصلاح ساختار در برنامه ریزی همه جوانب واثرات اقتصادی و زیست محیطی ولو تا زمان بهره برداری مابه ازای نیاز جامعه فعلی درنظر گرفته شده است؟

بدیهی است که اجرای این ساختارها طولانی مدت است و باید مابه ازای نیاز مردم سیاست های جبرانی متعادل کننده در دستور کار قرار گیرد تا به بهانه نیل به هدف اصلاح مدیریت آب روستاهای این شهرستان از جمعیت روستایی وکشاورز که سربازان تولید واقتصاد کشور تخلیه نشود.

 

اتفاقی که در هندیجان افتاده است  با هیچ دلیل ومنطقی توجیه نمی شود. صاحبان  اصلی هندیجان  کشاورزان این شهرستان هستند و اصلیترین محور اقتصاد ومعیشت این مردم رودخانه زهره است.

حتی صید وصیادی نیز در تغییر ساختار حادث شده  به ورطه نابودی کشانده شده است زیرا حتی فرصت  ومحیط  مناسب نیمه شور پایین دست رودخانه زهره که محل  تخمگذاری ماهیان منطقه صید خیز دریایی هندیجان است دراثر تغییر اکوسیستمی اجباری نابود شده است.

 

برداشت کنترل نشده مصرف آب  حتی کشت زمستانه از هندیجان گرفته است و آن همه سرمایه به زیرخاک رفته کشاورز که اکثرا از تسهیلات بانکی تامین شده است و به همین راحتی تبدیل به بدهی های معوق بانکی  می شود.

 

قبل از شروع سال زراعی جاری اخبار وگزارشات هواشناسی رسمی وغیررسمی و تجربی حکایت از سالی پربارش می داد اما علیرغم این گزارش ها از سوی جهاد کشاورزی هندیجان به لحاظ جمیع شرایط  سفارش توسعه کشت را در دستور کار قرار نداده وبر عکس برخورد محطاطانه به کشاورزان پیشنهاد شد.

نهاده های تعهد شده کشاورزی (بذر وکود)  بنا به رسالت سازمانی تهیه شد که تهیه آن نیز در اثر پیگیری های مجدانه همه عوامل بود از تعاونی روستایی برای تهیه کود وبذر تا بانک کشاورزی برای تامین اعتبار بانکی.

 

تهیه نهاده های ذکرشده ازدیرباز از اقدامات مجموعه های مرتبط ذکرشده بوده و در سال زراعی جاری نیز به روش سال های گذشته عمل شد وهمه کشاورزان همانند سال های گذشته به تکرار تاریخچه و تقویم سالیانه زراعی خود  اقدام کردند.

 

اما اتفاقی که در سال زراعی جاری افتاد نه تنها در ۷۰ سال آمار ذکرشده در وسایل ارتباط جمعی  بلکه در تاریخ تمدن هندیجان بی سابقه است.

اما آنچه این بی سابقگی را در هندیجان  معنای واقعی  داده است  اثرات انسانی ودخالتهای  مدیریت نشده است.

 

سال های بی بارش را هندیجان چندین بار تجربه کرده است اما آنچه بی سابفه و تجربه نشده توزیع ناعادلانه آب است که موجب تضییع حق آبه قانونی ۲۱۰۰۰هکتار اراضی کشاورزی  بدون رضایت صاحبان آن است. مصادره کردن حق آبه سندی کشاورزان ولو کوتاه مدت به پشت سدهای استان های دیگر ضایعه ای است که فاقد همه جانبه نگری در برنامه ریزی است.

 

  اقدامات فوری لازم

۱-آزاد سازی  فوری آب از سد کوثر برای ۴۰درصد  کشتی که احتمال بازگشت دارد از سوی وزارت نیرو

۲-بستن سردهنه های انهار بالادست ازسوی سازمان آب وبرق خوزستان برای عبور از انهار بالادست

۳-اعلام رسمی خسارت کشاورزی از سوی مبادی رسمی سیاسی وامنیتی کشاورزی برای سازماندهی خسارت کشت های نابود شده

۴-پرداخت خسارت بیمه سال قبل زیرا کشاورزان به طور کلی دچار فقر و تنگدستی در هزینه های معیشتی گردیده اند.

۵-استمهال حداقل دوساله تسهیلات وبخشودگی وسود وجرایم تسهیلات  مصرف شده برای کشت پاییزه

اقدامات فوق ضرورت کوتاه مدت وفوری واورژانسی است که باید سریعا عملیاتی شود

 

برخی اقدامات نیز که به لحاظ فوریت در برنامه بعدی است  به شرح زیر است

۱-احداث سدهای رودخانه ای زنجیره ای  برای مهار سیلابهای زمستانه برای استفاده کشاورزی  کما اینکه آثار باستانی این سدها نیز در برخی از مناطق جنوبی هندیجان قابل مشاهده است.

۲-تعین تکلیف حق آبه قانونی رودخانه و شبکه هایی که از سد آسک تغذیه می شوند.