کشاورزان هندیجان جاده را بستند

عصر جنوب: تعدادی از کشاورزان هندیجانی، از ساعت ۹:۳۰ امروز، با تجمع در مسیر ارتباطی هندیجان به دیلم، این مسیر را مسدود کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، اعتراض این کشاورزان به دلیل خشکی رودخانه زهره ناشی از وجود سدهای بالا دست که باعث کاهش ورودی آب به این رودخانه و به خطر افتادن وضعیت کشاورزی در روستاهای این شهرستان شده است.

در حال حاضر مطوری معاون سیاسی فرمانداری هندیجان و مأمورین انتظامی این شهرستان با حضور در بین تجمع کنندگان، سعی در متفرق نمودن آنان و بازگشایی مسیر دارند.

طبق آخرین خبر، رئوفی فرمانده منطقه انتظامی هندیجان با حضور در محل و قول پیگیری خواسته ی کشاورزان تا حصول نتیجه، این تجمع خاتمه یافت و مسیر تردد به دیلم مقارن ساعت ۱۲ ظهر، بازگشایی شد.

همچنین تاکنون هیچ خبری مبنی بر دستگیری تجمع کنندگان دریافت نشده است.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.