فاز دوم ساخت اسکله بندر صیادی بحرکان اجرایی می شود

عصر جنوب-  معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان  گفت : این مجوز توسط سازمان بنادر و دریا نوردی کشور برای ساخت این بندر صیادی در شهرستان هندیجان صادر شده است.

آیت اله رضا زاده افزود : در پی رعایت الزامات قانونی ناظر برساخت و بهره برداری سازه ها و تأسیسات ساحلی، تأیید اداره کل بنادر و دریانوردی  استان خوزستان و استعلامات اخذ شده از مراجع ذیربط، مجوز مرحله ی دوم ساخت این بندر صیادی توسط سازمان بنادر و دریانوردی صادر شده است.

وی  با اشاره به بند ۲۲، ماده ۳ از فصل دوم آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی که بر لزوم اخذ مجوزهای لازم جهت احداث و بهره برداری از سازه های ساحلی و دریایی تأکید می کند اظهارداشت : این مجوز حسب اعمال حاکمیت دریایی صادر شده و همه ی  فعالان در حوزه ی سواحل و بنادر ملزم به رعایت قوانین و اخذ مجوز هر گونه فعالیت از سازمان بنادر و دریانوردی می باشند.

معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان  ادامه داد :  ارگان ها و مراجع قانونی فقط می توانند به طرح ها و تأسیساتی که مبادرت به اخذ مجوز  از سازمان بنادر و دریانوردی کرده اند، تسهیلات ارائه کنند .

بندر صیادی بحرکان درشهرستان هندیجان و در۱۳ کیلومتری این شهر واقع شده است .

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.