«شکاری» رئیس شورای اسلامی شهر هندیجان شد

عصر جنوب – asrejonoob.ir: انتخابات هیئت رئیسه  شورای اسلامی شهر هندیجان در سال چهارم  برگزار شد.
یوسف شکاری به عنوان رئیس و  معصومه عبادی به عنوان نایب رئیس در سال چهارم شورای شهر  انتخاب شد.

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)