سرپرست شبکه بهداشت و درمان هندیجان منصوب شد

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: در حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ناصر حاتم زاده به سمت سرپرستی شبکه بهداشت و درمان شهرستان هندیجان منصوب شد.

در بخشی از حکم دکتر اسماعیل ایدنی خطاب به حاتم زاده آمده است:

با توجه به تعهد، سوابق و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ، با حفظ پست سازمانی به عنوان «سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان هندیجان» منصوب می شوید تا برابر شرح وظایف و رعایت جوانب شرعی، اخلاقی و قانونی اقدام فرمائید.

امید است با اتکال به ذات اقدس الهی، مدنظر قرار دادن سیاست ها و اهداف وزارت متبوع و دانشگاه با بهره گیری موثر از همه منابع بویژه کارکنان شریف آن شهرستان در کلیه امور بتوانید با همه توان و کوشش خود در جهت ارتقاء کیفیت امور بهداشتی، درمانی، تقویت پاسخگویی و بسط عدالت در حوزه سلامت گام بردارید.

توفیق حضرتعالی در دستیابی به وظایف محوله و اهداف دولت تدبیر و امید را از درگاه ایزد منان خواستارم.

دکتر اسماعیل ایدنی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز

گفتنی است پیش از این مهندس هوشنگ محمدیان عهده دار این سمت بوده است.