برگزاری دوره های آموزشی برای بسیجیان هندیجان

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: ستوان دوم پاسدار اکبر اورکی با بیان اهداف دورها افزود: جذب سرباز در یگان های سپاه پاسداران ،کفایت از دوره آموزشی خدمت سربازی ،کسر خدمت برای بسیجیان شرکت کننده در دوره ی تکمیلی به مدت دو ماه از اهداف و مزایای آن است.
وی بیان داشت: این دوره در مراد ماه سال جاری درشهرستان برگزارمی گردد و بسیجیانی که در این  دوره شرکت کنند می توانند  به عنوان نیروی عملیاتی در سطح گردان بکار گیری و در آموزش  ما  و فراخوانی های گردانی بسیجیان حضور پیدا نمایند.
اورکی تاکیدکرد: همچنین این بسیجیان از امتیازاتی برخورد دارهستند و اگر با گردان همکاری و در برنامه ها به طور مستقیم حضور فعال داشته باشند می توانند به عنوان نیروی سرباز درشهرستان جذب شوند و خدمت نمایند.
 لازم به ذکر است یکی از این دوره ها در سال گذشته در شهرستان برگزار شد و اول مرداد ماه سال جاری دوره عملی آن در استان برگزار می شود.
محمد مهدی صادقی – خبرنگار هندیجان
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.