خشکسالی ۵۵ درصد اراضی کشاورزی هندیجان را از بین برد

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان هندیجان گفت: خشکسالی و کمبود بارش‌های جوی سبب از بین رفتن ۵۵ درصد اراضی کشاورزی هندیجان شد.

کامبیز محسنی اظهار داشت: خشکسالی، کمبود بارش‌های جوی و برداشت آب از بالا دست سبب شد که میزان آب مورد نیاز زمین‌های کشاوری هندیجان تأمین نشود.

وی افزود: با تأمین نشدن آب مورد نیاز زمین‌های کشاورزی ۵۵ درصد اراضی هندیجان از بین رفت که بر محصولات گندم، کلزا و جو تأثیر منفی زیادی داشت.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان هندیجان با بیان اینکه کاهش تولید منجر به کاهش درآمد می‌شود، گفت: با از بین رفتن اراضی کشاورزی علاوه بر کاهش درآمد دیگر زمینه‌ها از قبیل سرمایه‌گذاری‌ها در آینده و برخی از آیتم‌های زندگی کاهش و تغییر یافت.

وی عنوان کرد: سازمان آب و برق براساس دستوری ممنوعیت کشت تابستانه را به اداره جهاد کشاورزی هندیجان ابلاغ کرد که به این دلیل کشاورزان هندیجانی حق کشت در تابستان را ندارند و این در حالی است که کشاورزی هندیجان به دلیل خشکسالی و برداشت آب از بالا دست کاهش عملکرد جدی داشته است.

محسنی با بیان اینکه سازمان آب و برق باید پاسخگوی کشاورزان باشد، گفت: از آنجا که کاشتی صورت نمی‌گیرد بیمه خسارتی پرداخت نمی‌کند و سازمان آب و برق نسبت به جواب‌گو بودن مسئله امرار معاش کشاورزان هیچ گونه سیاستی در پیش نگرفته است.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.