ظلم به کارگران شهرداری توسط تأمین اجتماعی هندیجان

عصر جنوب/ asrejonoob.ir:  شهردار  شهرستان هندیجان  در گفتگو با خبرنگار ما گفت: سازمان تأمین اجتماعی به کارگران شهرداری هندیجان با تمدید نکردن دفترچه ها به آنان ظلم کرده و حقوق آنها را تضییع می کند.

غلامرضا درویشی شهردار شهرستان هندیجان در ادامه افزود: با توجه به قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی  موظف است لیست بیمه کارگران را در هر شرایط حتی بدهکار بودن شهرداری به آن سازمان تحویل گرفته و تحت هیچ شرایطی حق ندارد دفترچه پرسنل  شهرداری را تمدید نکند.
درویشی  بیان کرد: شهرداری بدهکار است،ولی چرا باید به کارگران آن ظلم شود؟
وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز سازمان  تأمین اجنماعی به جز پرداخت مستمری هیچ گونه خدماتی در هندیجان انجام نمی دهد و این سازمان  فاقد بیمارستان در شهر است که این امر نیز  بار مالی  بیشتری را به بیماران تحت پوشش آن وارد می کند .
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.