رئیس جایگاه سوخت خلیج فارس هندیجان: ناحیه پخش ماهشهر حقوق مردم هندیجان را ضایع نکند

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: رئیس جایگاه سوخت خلیج فارس شهرستان هندیجان در گفتگو با خبرنگار عصر جنوب در هندیجان گفت:دفاع از حقوق مردم هندیجان را برخود واجب دانسته و به صراحت اعلام می کنم که شرکت پخش فرآورده های نفتی ناحیه ماهشهر حقوق مردم هندیجان را تضییع می کند.
مراد حیاتی در پاسخ به خبر ناحیه پخش فرآورده های نفتی ماهشهر که در خبرگزاری ایلنا منتشر شده بیان کرد: ناحیه پخش ماهشهر در آن خبر اعلام کرده مصرفی ماهیانه جایگاه سوخت خلیج فارس هندیجان که توسط کارشناسان ناحیه ماهشهر و به ادعای رئیس پخش ناحیه ماهشهر روزانه کلیه مصارف در جایگاه فوق ۲۰۰۰۰ لیتر اعلام کرده و با ارفاق جهت جلوگیری از بروز مسایل اجتماعی ۴۰۰۰ لیتر اضافه گردیده است.
حیاتی در ادامه به خبرنگار ما گفت: بنده جهت شفاف سازی موضوع به مردم شریف و محروم شهرستان هندیجان ارقام ذیل میزان سوخت ارسالی شرکت پخش ماهشهر و مصرف گردیده در جایگاه مربوط به شش ماهه اول سال جاری به تفکیک ماهیانه که از سیستم هوشمند بصورت مستند بوده بیان می کنم:
۱) فروردین ماه میزان نفت وگاز رسیده ۱۰۴۴۰۰۰ لیترـ یک میلیون و چهل و چهار هزار لیتر
۲) اردیبهشت ماه ۱۴۷۹۰۰۰ لیترـ یک میلیون و چهارصدو هفتادو نه هزار لیتر
۳) خردادماه ۱۶۸۳۰۰۰ لیترـ یک میلیون و ششصد و هشتاد و سه هزار لیتر
۴) تیرماه ۱۲۷۶۰۰۰ لیترـ یک میلیون و دویست و هفتاد و شش هزار لیتر
۵) مردادماه۹۲۸۰۰۰ لیترـ نهصد و بیست و هشت هزار لیتر
۶) شهریورماه۹۵۷۰۰۰ لیتر ـ نهصد و پنجاه و هفت هزار لیتر است.
رئیس جایگاه سوخت خلیج فارس اظهار کرد: آمار فوق نشان دهنده مصرفی جایگاه طی شش ماه نخست سال۹۳ بوده و ضمناً ناحیه پخش ماهشهر در مرداد ماه سال جاری علی رغم درخواست مسئول جایگاه مبنی بر کم بودن سهمیه روزانه ۴۵۰۰۰ لیتر و افزایش آن به روزانه به ۶۰۰۰۰ لیتر بوده که متأسفانه صورت نگرفته است .
وی تصریح کرد: عدم موافقت افزایش سوخت جایگاه خلیج فارس توسط ناحیه پخش ماهشهر در حالی صورت می گیرد که رئیس پخش فراورده های نفتی آبادان به طور صریح در مورخه ۲۵/۵ /۹۳ درخواست افزایش سوخت جایگاه خلیج فارس را صادر نموده است اما نمیدانم به چه علت ناحیه ماهشهر دستور رئیس را بلوکه کرده و اجرا نکرده است، بطوری که منطقه زیر نظر ناحیه ماهشهر است .
حیاتی تأکید کرد: بنده شخصاً درخواست خود را که رئیس منطقه آن را پاراف کرده و موافقت خود را اعلام داشته به مسئولین پخش فرآورده های ناحیه ماهشهر داده ام اما متأسفانه و در کمال تعجب و ناباوری نه تنها سوخت این جایگاه افزایش پیدا نکرد بلکه نسبت به کاهش سهمیه جایگاه در مرداد و شهریور ماه سال جاری نموده است.
رئیس جایگاه سوخت خلیج فارس هندیجان در ادامه افزود: لذا بنده بعنوان مسئول جایگاه سوخت خلیج فارس و مدافع حقوق مردم شهرستان هندیجان بر خود واجب می دانم نکاتی را به ریاست ناحیه و دیگر مسئولین شهرستان گوشزد نموده تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق مردم با بهینه سازی روند سوخت شهرستان کمک شایانی به مردم محروم،خصوصاً کشاورزان،دامداران و باغداران که با چنین روند سوخت رسانی متضرر مادی و معنوی می گردند،نمایم.
حیاتی بیان داشت: بنده به رئیس ناحیه پخش ماهشهر یادآوری می کنم که بند ۱۵ قرارداد و موافقت نامه فیمابین جایگاه سوخت و شرکت پخش معطوف می دارم که شرکت پخش را متعهد ساخته که طبق اعلام نیاز و خرید جایگاه فراورده های مورد نیاز را در اختیار جایگاه بگذارد و بعد از فروش به جایگاه دار کارمزد آن را پرداخت نماید.
مراد حیاتی عنوان به رئیس پخش ناحیه ماهشهر یادآوری کرد: ضمناً با توجه به سیستم نظارتی و سامانه هوشمند در جایگاه های کشور که تمامی تراکنش های سوختگیری بصورت آنلاین و لحظه ای در سیستم فوق ثبت می گردد و نظارت دستگاههای غیره مرتبط بر توزیع سوخت نفت و گاز مبتنی بر جلوگیری از قاچاق چه توجیهی می تواند داشته باشد که آن را مطرح می کنید.
خبرنگار ما در گفتگو با معاون فرماندار نظر وی را در این باره پرسید که وی گفت: ما هیچ نامه یا برنامه ای جهت کاهش سهمیه سوخت جایگاه ها ی هندیجان به شرکت پخش ماهشهر نداده و نگفته ایم.
علی توسلی افزود: بحث مدیریت سوخت یک موضوع بسیار حساسی است و ما در حال پیگیری هستیم که إن شاء الله طوری اتفاق بیافتد که مردم و کشاورزان و باغداران در این زمینه متضرر نشوند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.