دومین شهر نفت خیر خاورمیانه۸۹ ساله شد/ نمی دانم به اینکه ساکن هفتکل هستم ببالم یا بنالم

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: تا کنون در این سالها هزاران دل نوشته و مطلب توسط قلم بدستان و دل سوختگان درباره این شهر و دیار نوشته و نشر پیدا کرد و در این مطلب قصد آن را ندارم به گذشته طلایی این شهر بپردازم چون همه بارها آن را خوانده و نوشته ایم، اما مراد از نوشتن این مطلب این است که به حال امروز این شهر پر از درد بپردازیم.

تا کنون در این سالها هزاران دل نوشته و مطلب توسط قلم بدستان و دل سوختگان درباره این شهر و دیار نوشته و نشر پیدا کرد و در این مطلب قصد آن را ندارم به گذشته طلایی این شهر بپردازم چون همه بارها آن را خوانده و نوشته ایم، اما مراد از نوشتن این مطلب این است که به حال امروز این شهر پر از درد بپردازیم.

امروز ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ هفتکل ۸۹ ساله شد و ما این روز را به همه همشهریان و دوستداران این شهر تبریک می گوئیم.

هفتکل شهر من، خاک دامن گیر و خیلی از مردمانش را در این شهر ماندگار کرد و چه استعدادها که به هدر رفتند، و چه جوانانی که در این شهر هستند و چه کسانی که جوانانی خود را با این شهر سپری، و اکنون دوران پیری خود را می گذرانند، و جوانانی که در راه وطن جان خود را اهداء کردند.

مردمانی خونگرم و میهمان دوست و با فرهنگ غنی که هر رهگذری از این شهر گذر می کند خاطرات خوبی از آنها در ذهن دارد اما اکنون این شهر که سالها پول نفت اش، کشور انگلیس و  پایتخت و استان های دیگر را آباد کرد اکنون خود بیشتر از هر جایی دیگر، نیاز به آبادانی دارد.

شهری که تا کنون ، به واسطه نفت اش در کل کشور کارخانه ها ساخته شد اکنون جوانانش برای اشتغال احتیاج به یک کارخانه دارند…

شهری که تا کنون نفت اش، خیابان های جاهای دیگر را آباد کرد اکنون خیابان هایش نیاز به آبادی دارد…

شهری که تا کنون نفت اش، در جاهایی دیگر روستاها را شهر کرد اکنون خود نیاز به حق شهروندی دارد…

شهری که نفت اش تا کنون در جاهای دیگر خیلی ها را صاحب مسکن کرد اکنون خود مشکل مسکن دارد…

و…

اینک پس از ۸۹ سال نمی دانم به اینکه ساکن دومین شهر نفت خیز خاورمیانه هستم ببالم یا بنالم…

رضا مرادی خواه گل سفیدی / تحلیل گر خبرگزاری ندای هفتکل