استخدام نیروی دریایی ارتش سال ۹۳

عصر جنوب: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران کارمند پیمانی (شش ساله ) در رشته های علمی ، بهداشتی ، فنی ، درمانی و افسر پیمانی ( پنج ساله ) با شرایط زیراستخدام می نماید.
الف) شرایط عمومی
۱- متدین به دین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- ایمان به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و رعایت موازین اخلاق اسلامی
۳- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه
۴ – نداشتن سابقه عضویت و هواداری احزاب ، گروه ها و سازمان های سیاسی
۵- داشتن حسن شهرت و عدم سوء پیشینه کیفری
۶ – نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی
۷ – داشتن سلامت روانی و جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر برابر گواهی اداره بهداشت و درمان نیروی دریایی (حداقل قد۱۶۰سانتی متر و حداقل دید چشم بدون عینک ۱۰/۸ )
۸ – داشتن حداقل هیجده و حداکثر سی سال سن (مدت طرح عمومی جهت داوطلبان اناث رشته های پزشکی و مدت خدمت دوره ضرورت داوطلبان مرد به حداکثر سن داوطلبان اضافه می گردد.فرزندان معظم شهدا، جانبازان از کارافتاده کلی و آزادگان از کارافتاده کلی از پنج سال شرط سنی بالتر برخوردار می باشند.)
۹ – برای داوطلبان استخدام پیمانی داشتن کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم غیر پزشکی با دفترچه آماده به خدمت (بدون مهر غیبت ) که تاریخ اعزام آن بعد از دی ماه سال ۱۳۹۳ باشد ، الزامی است .
۱۰ – دارندگان کارت معافیت پزشکی شرایط ثبت نام را ندارند .
۱۱ – نداشتن تعهد خدمت به سایر سازمان ها و ارگان ها
۱۲ – داشتن حداقل معدل ۱۳ جهت کارمندان تجربی و همچنین داشتن حداقل معدل ۱۳ در رشته کارشناسی مربوط به کارمندان علمی و افسران پیمانی و معدل حداقل ۱۴ دررشته های بهداشتی درمانی (فرزندان معظم شهدا ، جانبازان از کار افتادگی کلی و آزادگان از کار افتاده کلی از شرایط معدل معاف می باشند)

ب) شرایط اختصاصی استخدام :

۱ – دارا بودن مدرک تحصیلی متناسب برای تخصص های علمی ، بهداشتی ، فنی ، درمانی و افسری به شرح مندرج در برابر هر تخصص (برای تخصص های فنی مندرج در بند (ه ) مدرک فنی یا سابقه کار ذکر شده فقط باید در همان حوزه تخصصی باشد)
۲- داوطلبانی که سابقه خدمت قراردادی درنیروی دریایی ارتش داشته باشند ، از الویت برخوردار هستند ، اما افرادی که قبلا یک بار به صورت پیمانی در نیروی مسلح خدمت نموده اند ، نمی توانند داوطلب شوند.
۳ – برای استخدام در کلیه تخصص ها ، فرزندان معظم شهدا ، فرزندان کارکنان نیروی مسلح ، داوطلبان بومی و دارندگان سابقه بسیجی فعال از الویت های برخوردار خواهند شد.
۴- حافظان کل قرآن کربم در صورت احزار شرایط عمومی و اختصاصی استخدام در الویت هستند .
۵ – پذیرفته شدگان پس از استخدام از نظر محل خدمتی تابع مقررات جاری نیروی دریایی خواهند بود و در صورت نیاز ، بنا به صلاحید نیروی دریایی به هرمنطقه با پایگاهی انتقال خواهند یافت.
۶ – قرارداد داوطلبان استخدام کارمندان پیمانی و فق ماده ۳۳ قانون آجا برای مدت ۶ سال و افسران پیمانی برای مدت ۵ سال می باشد و قابل تمدید نمی باشد .

ج ) تخصص های علمی مود نیاز (کارمند پیمانی ۶ ساله )

ردیف تخصص مدرک تحصیلی تعداد محل خدمتی
۱ نرم افزار کارشناس یک نفر بندرعباس
۲ سخت افزار کارشناس پنج نفر بندرعباس ۱ نفر – جاسک ۲ نفر – چابهار ۲ نفر
۳ علوم تغذیه کارشناس یک نفر سیرجان

د) تخصص های بهداشتی ، درمانی مورد نیاز (نظامی پیمانی ۵ ساله و کارمند پیمانی ۶ ساله)

ردیف تخصص مدرک تحصیلی تعداد محل خدمتی جنسیت
۱ پرستار کارشناس یک نفر جاسک زن
۲ صنایع غذایی کارشناس یک نفر تهران مرد صرفا نظامی
۳ زنان و زایمان دکترا سه نفر تهران – بوشهر – رشت زن
۴ مامایی کارشناس سه نفر تهران – بندرعباس – نوشهر زن
۵ جراح عمومی دکترا یک نفر بندرعباس مرد صرفا نظامی
۶ متخصص گوش ، حلق ، بینی دکترا یک نفر بندرعباس مرد صرفا نظامی
۷ بهداشت محیط کارشناس یک نفر بندرعباس مرد صرفا نظامی
۸ شنوایی سنجی کارشناس یک نفر بندرعباس مرد صرفا نظامی
۹ رادیولوژی کارشناس یک نفر بندرعباس مرد صرفا نظامی
۱۰ پزشک عمومی دکترا سه نفر جاسک ۱ نفر – چابهار ۲ نفر مرد صرفا نظامی
۱۱ دامپزشک عمومی دکترا یک نفر چابهار مرد صرفا نظامی
۱۲ روانشناسی بالینی کارشناس ارشد یک نفر رشت مرد صرفا نظامی
۱۳ بهداشت حرفه ای کارشناس یک نفر رشت مرد صرفا نظامی
۱۴ متخصص ارتوپدی دکترا یک نفر سیرجان مرد صرفا نظامی
۱۵ روانپزشکی دکترا یک نفر سیرجان مرد صرفا نظامی
۱۶ بینایی سنجی کارشناس یک نفر سیرجان مرد صرفا نظامی
۱۷ روانشناسی عمومی کارشناس یک نفر خرمشهر مرد صرفا نظامی
۱۸ مامایی کاردان یک نفر جاسک زن

ه ) تخصص های مورد نیاز (کارمند پیمانی ۶ ساله):

ردیف تخصص مدارم مورد نیاز محل خدمتی
۱ آشپز دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یا سابقه کارمفید بندرعباس ۱ نفر – جاسک ۱ نفر
۲ مکانیک موتورهای دیزلی دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یا سابقه کارمفید جاسک ۱ نفر – چابهار ۱ نفر
۳ بناء دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یا سابقه کارمفید جاسک ۱ نفر – چابهار ۱ نفر
۴ راننده جرثقیل سیکل یا دیپلم + گواهینامه معتبر ویژه چابهار ۱ نفر
۵ خشکشویی دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یا سابقه کارمفید رشت ۱ نفر
۶ نقاش (سند پلاست کار) سیکل/ دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یا سابقه کارمفید بندرعباس ۱ نفر
۷ مهماندار دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یا سابقه کارمفید تهران ۱ نفر
۸ آهنگر دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یا سابقه کارمفید چابهار ۱ نفر
۹ مکانیک وسایل سنگین مهندسی سیکل/دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یا سابقه کارمفید بندرعباس ۱ نفر
۱۰ راننده پایه یکم دیپلم + گواهینامه معتبر پایه یکم جاسک ۱ نفر
۱۱ متصدی دستگاه چاپ دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یا سابقه کارمفید نوشهر ۱ نفر

ی ) تخصص های افسری مورد نیاز ( پیمانی پنج ساله )

ردیف تخصص مدرک تحصیلی تعداد محل خدمتی
۱ نرم افزار کارشناس سه نفر بندرعباس ۱ نفر – جاسک ۲ نفر
۲ سخت افزار کارشناس هت نفر بندرعباس ۴ نفر – جاسک ۱ نفر – چابهار ۲ نفر
۳ عمران کارشناس ۲۰ نفر بندرعباس ۵ نفر – جاسک ۷ نفر – چابهار ۸ نفر

ه ) امتیازها :

۱- پرداخت حقوق و مزایا برابر قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت
۲ – پذیرفته شدگان از تسهیلات وام های مصوب ، کارت اعتباری حکمت و سایر خدمات رفاهی برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.
۳ – همسر و فرزندان پذیرفته شدگان به عنوان افراد تحت تکفل آنان منظور و از تسهیلات بیمه خدمات درمانی و بیمه عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد .

و) مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:
۱- یک برگ رو گرفت از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
۲ – یک برگ رو گرفت از مدرک تحصیلی
۳ – یک برگ رو گرفت از مدرک فنی و حرفه ای برای متقاضیان استخدام بند (ه ) ( برای متقاضیان شغل رانندگی ، روگرفت گواهینامه پایه یکم و گواهینامه ویژه یا گواهی معتبر سابقه کار )به تناسب موارد مندرج در جدول های تخصص
۴ – یک برگ رو گرفت از کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیرپزشکی یا دفترچه آماده به خدمت (بدون مهر غیبت ) با تاریخ اعزام بعد از دی ماه سال ۱۳۹۳
۵ – دو قطعه عکس ۴*۳ جدید
۶ – اصل و روگرفت نامه بنیاد شهید برای فرزندان معظم شهدا و جانبازان
۷ -اصل و روگرفت نامه بنیاد شهید (برای فرزندان معظم شهدا، جانبازان، آزادگان)
۸ – واریز مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال (دویست و پنجاه هزار ریال) به حساب ۵۱۵۱۵۷۹۰۰۷۰۰۸ بانک سپه ( به نام جمع‌آوری درآمد پشتیبانی مرکز نداجا ) و ارائه اصل برگۀ واریزی در زمان ثبت نام

اصل و روگرفت نامه بنیاد شهید (برای فرزندان معظم شهدا، جانبازان، آزادگان)

ز) نحوه ثبت  نام

ثبت نام از داوطلبان به‌صورت حضوری انجام خواهد شد و به مدارکی که با پست ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

داوطلبان واجد شرایط  برای ثبت نام با مدارک پیش گفته از تاریخ ۹۳/۰۷/۲۲تا تاریخ  ۹۳/۰۸/۰۶ به استثنای روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ با توجه به محل سکونت به یکی از نشانی های زیر مراجعه نمایند.

 1. تهران، میدان رسالت، انتهای خیابان نیروی دریایی، مدیریت گزینش و اسـتـخـدام نیروی دریایی، تلفن ۷۷۲۲۶۰۰۳ و ۷۷۲۲۶۰۰۷
 2. بندرعباس، جاده اسکله، جنب درمانگاه تخصصی نیروی دریایی، شعبه استخدام، تلفن ۷-۵۵۶۴۱۲۱ ، داخلی ۲۰۵۵
 3. بوشهر، منطقه دوم نیروی دریایی، در دوم دژبان، شعبه استخدام، تلفن ۱۹- ۴۵۴۴۲۰۱ ، داخلی ۳۰۳۶
 4. بندرجاسک، جنب میدان شهدا، منطقه دوم ولایت نیروی دریایی ارتش جمهوی اسلامی ایران، دایره استخدام، تلفن ۵۲۲۰۴۵۸
 5. چابهار، کنارک، منطقه سوم نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا، جنب در دژبان، دفتر گزینش و استخدام نداجا، تلفن۴۳۱۲۱۴۵ و ۴۳۱۲۹۲۲
 6. نوشهر، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، تلفن ۳۲۵۳۰۸۳
 7. رشت، میدان نیروی دریایی، فرماندهی آموزش تخصص های دریایی، دفتر استخدام، تلفن ۳۲۳۹۹۷۵
 8. خرمشهر، پایگاه نیروی دریایی، نیروی انسانی، شعبه استخدام، تلفن ۴۲۳۳۵۱۸
 9. سیرجان، بلوار امام رضا(ع) ، آمادگاه ناوگان جنوب نداجا، در لنگر، شعبه گزینش و استخدام ، تلفن ۳۲۰۳۵۶۳
 10. مشهد،کوه سنگی هشت، ابتدای خیابان شهید بهشتی، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۳۸۵۹۸۸۱۱
 11. شیراز، فلکه امام حسین(ع)، دژبان مرکز، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۳۲۳۵۴۳۵۵
 12. اصفهان، خیابان ارتش، جنب خانۀ معلم، انتهای کوی بهداری لشکر، پادگان شماره یک، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۳۶۲۴۶۴۲۰
 13. کرمانشاه، سه‌راه حافظیه، بلوار شهید غیرتمند، نرسیده به بانک حکمت ایرانیان، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۳۸۳۹۵۰۹۳
 14. تبریز، خیابان آزادی، جنب بیمارستان ارتش، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۳۵۴۱۴۱۳۶

آگهی استخدام پایور (کادر) درجه  داری

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل پایور (کادر) درجه  داری یگان‌های تابع خود از بین جوانان متعهد و علاقه مند به‌صورت پیمانی، داوطلب (پسر) می پذیرد.

الف) شرایط عمومی
۱- متدین به دین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- ایمان به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آمادگی برای فداکاری در راه تحقق اهداف انقلاب
۳- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه

۴ – التزام عملی به احکام اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران و رعایت موازین اخلاق اسلامی

۵- عدم عضویت و هواداری از احزاب ، گروه ها و سازمان های سیاسی

۶-داشتن حسن شهرت و عدم سوء پیشینه کیفری
۷ – نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی
۸- داشتن سلامت روانی و جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر برابر گواهی اداره بهداشت و درمان نیروی دریایی (حداقل قد۱۶۰سانتی متر و  حداقل دید چشم بدون عینک ۱۰/۸ )

ب) شرایط اختصاصی

۱- دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه در یکی از رشته  های زیر با شرایط مورد اشاره:

الف) نظری (ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی) با حداقل معدل کل سیزده و حداقل معدل کتبی ۱۰

ب) رشته‌های فنی و حرفه‌ای (الکترونیک، الکتروتکنیک، ماشین‌های الکتریکی، رایانه، ساخت و تولید، مکانیک خودرو، صنایع فلزی، تأسیسات، متالورژی، ناوبری، الکترونیک و مخابرات دریایی، مکانیک موتورهای دریایی، حسابداری، بازرگانی و امور‌ اداری) با حداقل معدل کل سیزده و حداقل معدل کتبی ۱۰

پ) رشته  های مهارتی کاردانش در گروهای زیر با حداقل معدل کل ۱۵

(۱) کلیه رشته‌های گروه‌های برق ، رایانه، مالی و اداری

(۲) گروه مکانیک (فقط زیرگروه‌های سازه های فلزی، ساخت و تولید، تأسیسات، صنایع دریایی، عیب یابی و تعمیرخودرو، متالورژی و مدل سازی)

(۳) گروه هنر (فقط رشته‌های آواز جهانی ، نوازندگی ساز ایرانی، نوازندگی ساز جهانی و آواز ایرانی از زیرگروه موسیقی )

۲- موفقیت در آزمایش‌های ورودی (علمی، عقیدتی، مصاحبه حضوری و ورزشی)

۳- فقط از متولدین سال‌های ۷۲/۰۷/۰۱ الی ۷۵/۰۵/۲۹ثبت نام به‌عمل می‌آید. (مدت انجام خدمت مقدس سربازی به حداکثر سن داوطلب اضافه می‌شود)

موارد مهم

 1. استخدام مشمولان وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرکی دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی است. ( استخدام مشمولان غایب و دارندگان کارت معافیت پزشکی ممنوع است.)
 2. فرزندان معظم شهدا، جانبازان از کار افتاده کلی و آزادگان از کار افتاده کلی از اعمال شرط معدل معاف می‌باشند و مدت پنج سال به حداکثر سن آنان اضافه می‌شود. ( برابر ارائه مدرک از بنیاد شهید)
 3. فرزندان معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، نیروهای مسلح ، ایثارگران ، بسیجیان فعال و سربازان جمعی آجا از اولویت‌هایی برخوردار خواهند بود.
 4. حافظان کل قرآن کریم در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی استخدام در اولویت می‌باشند.
 5. داوطلبان، پیش‌بینی‌های لازم را برای حداقل سه روز اقامت در تهران به‌عمل آورند.
 6. آزمون ورودی از کتب عمومی و مشترک سه سال دبیرستان و بینش اسلامی خواهد بود.
 7. درصورتی‌که قبول  شدگان نهایی مراحل گزینش، بیشتر از ظرفیت مورد نیاز باشند، داوطلبان براساس اولویت های شورای گزینش انتخاب خواهند شد.
 8. در هر مرحله ای از گزینش که مشخص شود داوطلب فاقد شرایط اعلام شده است، از ادامه مراحل گزینش وی جلوگیری به‌عمل خواهد آمد.
 9. در صورت تکمیل سهمیه، ثبت نام متوقف خواهد شد.
 10. استخدام کارکنان واجد شرایط، حسب اولویت‌های سازمانی عمدتاً به‌منظورخدمت در مناطق و پایگاه های عملیاتی نداجا صورت می‌گیرد.
 11. با توجه به شبانه روزی بودن دوره آموزشی لازم است داوطلبان مجرد باشند و تا اتمام دوره، مجرد باقی بمانند.
 12. مدت قرارداد داوطلبان استخدام، پنج سال است و این مدت به منزله انجام خدمت دوره ضرورت نیز محسوب می‌گردد. گفتنی است داوطلبان در طول مدت قرارداد در صورت تقاضای شخصی و داشتن شرایط لازم به استخدام رسمی تغییر وضعیت خواهند یافت.
 13. استخدام شدگان دارای شرایط گروه هنر ( بند پ – ۳ شرایط اختصاصی) صرفاً در تخصص مربوط به‌کار گرفته خواهند شد.

امتیازها

 1. دوره آموزش داوطلبان در آموزشگاه به‌صورت شبانه روزی بوده و کلیه مخارج آنان از قبیل وسایل کمک آموزشی، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان به عهده نیروی دریایی است و ماهیانه مبلغی به‌عنوان کمک هزینه تحصیلی نیز به آنان پرداخت خواهد شد.
 2. داوطلبان پس از اتمام دوره آموزش برابر مقررات ارتش جمهوری اسلامی ایران، ترفیع می‌گیرند و از حقوق و مزایای شغلی مربوط برخوردار می شوند.
 3. دانش آموختگان از تسهیلات وام‌های مصوب، کارت اعتباری حکمت و سایر خدمات رفاهی برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.
 4. درصورت ازدواج داوطلبان پس از اتمام دوره آموزش اولیه ، همسر و فرزندان آنها به‌عنوان افراد تحت تکفل منظور و از تسهیلات بیمه خدمات درمانی و بیمه عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد.

ج) مدارک مورد نیاز برای ثبت  نام

 1. عکس ۴×۳ یک قطعه (پشت نویسی شده)
 2. اصل شناسنامه و کارت ملی
 3. اصل مدرک دیپلم یا گواهی قبولی موقت دیپلم
 4. اصل و روگرفت نامه بنیاد شهید (برای فرزندان معظم شهدا، جانبازان، آزادگان)
 5. اصل و روگرفت دفترچه خدمات درمانی نیروهای مسلح خود یا والدین (برای فرزندان کارکنان نیروهای مسلح)
 6. واریز مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال (دویست و پنجاه هزار ریال) به حساب ۵۱۵۱۵۷۹۰۰۷۰۰۸ بانک سپه ( به نام جمع‌آوری درآمد پشتیبانی مرکز نداجا ) و ارائه اصل برگۀ واریزی در زمان ثبت نام

د) نحوه ثبت  نام

ثبت نام از داوطلبان به‌صورت حضوری انجام خواهد شد و به مدارکی که با پست ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

داوطلبان واجد شرایط از تاریخ ۹۳/۰۴/۱۰ تا تاریخ ۹۳/۰۴/۳۱ فرصت دارند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز در بند (ج) و با توجه به محل سکونت خود به یکی از نشانی های زیر برای ثبت نام مراجعه نمایند:

 1. تهران، میدان رسالت، انتهای خیابان نیروی دریایی، مدیریت گزینش و اسـتـخـدام نیروی دریایی، تلفن ۷۷۲۲۶۰۰۳ و ۷۷۲۲۶۰۰۷
 2. بندرعباس، جاده اسکله، جنب درمانگاه تخصصی نیروی دریایی، شعبه استخدام، تلفن ۷-۵۵۶۴۱۲۱ ، داخلی ۲۰۵۵
 3. بوشهر، منطقه دوم نیروی دریایی، در دوم دژبان، شعبه استخدام، تلفن ۱۹- ۴۵۴۴۲۰۱ ، داخلی ۳۰۳۶
 4. بندرجاسک، جنب میدان شهدا، منطقه دوم ولایت نیروی دریایی ارتش جمهوی اسلامی ایران، دایره استخدام، تلفن ۵۲۲۰۴۵۸
 5. چابهار، کنارک، منطقه سوم نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا، جنب در دژبان، دفتر گزینش و استخدام نداجا، تلفن۴۳۱۲۱۴۵ و ۴۳۱۲۹۲۲
 6. نوشهر، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، تلفن ۳۲۵۳۰۸۳
 7. رشت، میدان نیروی دریایی، فرماندهی آموزش تخصص های دریایی، دفتر استخدام، تلفن ۳۲۳۹۹۷۵
 8. خرمشهر، پایگاه نیروی دریایی، نیروی انسانی، شعبه استخدام، تلفن ۴۲۳۳۵۱۸
 9. سیرجان، بلوار امام رضا(ع) ، آمادگاه ناوگان جنوب نداجا، در لنگر، شعبه گزینش و استخدام ، تلفن ۳۲۰۳۵۶۳
 10. مشهد،کوه سنگی هشت، ابتدای خیابان شهید بهشتی، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۸۵۹۸۸۱۱ و۸۵۹۸۳۰۰
 11. شیراز، فلکه امام حسین(ع)، دژبان مرکز، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۲۳۵۴۳۵۵
 12. اصفهان، خیابان ارتش، جنب خانۀ معلم، انتهای کوی بهداری لشکر، پادگان شماره یک، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۶۲۴۶۴۲۰
 13. کرمانشاه، سه‌راه حافظیه، بلوار شهید غیرتمند، نرسیده به بانک حکمت ایرانیان، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۸۳۹۵۰۹۳
 14. تبریز، خیابان آزادی، جنب بیمارستان ارتش، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۵۴۱۴۱۳۶

هـ) مکان و زمان برگزاری آزمون ورودی

۱- محل برگزاری آزمون ورودی همان شهری است که داوطلب در آن اقدام به ثبت  نام نموده است.

۲- تاریخ برگزاری آزمون ورودی، هم‌ زمان با ثبت نام به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.