صیادان متخلف در دزفول صدها قطعه ماهی را تلف کردند

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: وی با بیان اینکه صیادان متخلف که از ساکنان یکی از روستاهای منطقه می باشند هنگام استفاده از سم برای صید ماهی در رودخانه لوره مشاهده شدند گفت: ۲ صیاد با مشاهده محیط بانان از محل متواری شدند اما پلاک خودروی آنها ثبت شده است.