خشکسالی در دزفول پرندگان را فراری داد!

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول گفت: بر اثر خشکسالی و کم آبی رودخانه دز تالابها و زیستگاه های پرندگان وحشی نیز با مشکل مواجه شده و این روند بر مهاجرت پرندگان تاثیر منفی گذاشته است بطوری که جمعیت پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی امسال به دزفول به علت کاهش منابع آبی نسبت به پارسال کاهش یافته است.
🔹آبان ماه نیز تعدادی از آبزیان واقع در سد پالنگان در جاده میانه بخش شهیون دزفول تلف شدند.
🔹رودخانه دز با رشد انبوه جلبک ها و خزه ها در نقاط مختلف آن این روزها حال و روز خوبی ندارد.
🔹انواع آبزیان رودخانه و پستانداران آبی در اکوسیستم شیرین رودخانه دز زیست می کنند که شامل انواع ماهیان رودخانه از جمله ماهی شیربت،برزم و کپور ماهی و انواع دیگر موجودات ریز آبی و کف آبزی است.