تبادلات بازرگانی دزفول و روسیه افزایش یافت

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: فرماندار دزفول گفت: آموزه دینی و فرهنگ ایرانی همیشه مهمان پذیر بوده است.

حبیب الله آصفی با اشاره به اینکه ورود گروه های خارجی به کشور می تواند بستری فراهم کند تا در راستای اندیشه های دینی و اسلامی فرصت برای توسعه فرهنگ و ارتباطات باز شودافزود: ظرفیت های خوزستان ناشناخته مانده و خوشبختانه در تهران حقایق برای این گروه نسبت به دزفول روشن شده است.

وی گفت: دزفول ظرفیت های عظیمی دارد. این شهرستان صادرکننده سبزیجات به روسیه است.

فرماندار دزفول افزود: قطعا مبادلات فرهنگی و گردشگری می تواند به تقویت ظرفیت های دزفول و سایر کشورها بیانجامد.

حبیب الله آصفی گفت:امیدوارم با توجه به گسترش ارتباطات ایران و روسیه، کشورهای آسیا میانه و قفقاز مبادلات بیشتری انجام گیرد.

** عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)