مدرسه عشایری دزفول در چادر / عکس

تعداد یک هزارو ۳۰۰ دانش آموز عشایری در دزفول تحصیل می کنند که از این تعداد ۳۰ مدرسه در چادر برگزار می شوند.

gpic998_7

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.