انتصاب در فرمانداری ویژه دزفول

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: حبیب ا.. آصفی معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان دزفول طی حکمی محمد حسین پورکیانی را به سمت مسئول روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول منصوب کرد.

متن حکم به این شرح است:

جناب آقای محمد حسین پورکیانی

نظر به تعهد،تجربه وتوانمندی جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت مسئول روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول تعیین ومنصوب می گردید. امید است با استعانت از خداوند متعال وبهره گیری از تمام ظرفیتهای موجود در انعکاس به موقع اخبار ورویدادهای مختلف سیاسی،اجتماعی وفرهنگی شهرستان وتلاش در جهت گسترش ارتباط متقابل مردم ومسئولین موفق وموید باشید.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.