بازدید بازرسان اداره کل بازرسی استانداری خوزستان از شهرستان دزفول

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: سید کریم سید نور مدیرکل بازرسی و مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اعلام کرد : بازرسان این اداره کل از ادارت ثبت احوال,کمیته امداد امام خمینی (ره) اداره پست ,اداره ورزش و جوانان و کلینیک درمانی تأمین اجتماعی شهرستان درفول بازدید کردند .
سید نور افزود آنان همچنین از شهرداری و روند پروژه های عمرانی و از سطح شهرستان بازدید به عمل آوردند.

مدیر کل بازرسی استانداری خوزستان اضافه کرد که کارشناسان این اداره کل از شهر سالند و بخش سردشت نیز بازدید کردند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.