ویدئو؛ حبیب ‌اله کشت‌زر نماینده بهبهان در مجلس منتقدین خود را کور و بی‌وجدان خطاب کرد!

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: حبیب ‌اله کشت‌زر نماینده بهبهان در مجلس منتقدین خود را کور و بی‌وجدان خطاب کرد!

او خطاب به منتقدینش‌ می‌گوید: “این‌همه کار در را بهبهان نمی‌بینید؟  کورید؟ واقعا کورید! یا دید و وجدان انسانیت ندارید یا کورید!”

مطالب پیشنهادی