شهردار بهبهان استعفا داد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:  حمیدرضا ورزشی شهردار بهبهان به دلیل آنچه عدم خدمت رسانی در شرایط موجود اعلام کرده، از سِمت خود استعفا کرد. وی در نامه‌ای که به شورای این شهر ارسال کرده، توضیحات بیشتری ارائه نداده است./ عصرجنوب

مطالب پیشنهادی