تلاش نماینده برای پست گرفتن کوتوله ها

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: از لرزش دست کشت زر نماینده بهبهان در تنها نطقش به تاریخ ۶ تیر ماه ۹۷ که فایل تصویری آن در سایت مجلس است که بگذریم و نامعلوم بودن علت عضویتش در کمسیون انرژی با مدرک علوم اجتماعی !! اتفاقات این روزهای بهبهان آن هم در آستانه انتخابات مجلس عجیب است که لازم است شورای نگهبان این حرکات را رصد کند.

یک – استخدام بستگان: نماینده بهبهان اخیراً فتیله مصاحبه های تند علیه پالایشگاه بید بلند را پایین کشیده است، انتقاداتی که نه بیژن زنگنه و نه امین نژاد مدیرعامل پالایشگاه بیدبلند برای آن خواسته ها تره هم خرد نکردند، ما حصل آن همه جو سازی چیزی جز استخدام وابستگان در پالایشگاه و انتصاب دیگر خواهرزاده در شبکه بهداشت نبود.

دو: تلاش برای انتصاب کارمند دفتر در شرکت مارون: شرکت مارون یک شرکت تخصصی دارای سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری است. رویه وزارت نیرو انتخاب مدیران طی فراخوان است، در این فراخوان مهندس هوشیار به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شد، ولی نماینده بهبهان با توسل به بهانه غیربومی بودن اقدام به زد و خورد و دعوا در وزارت نیرو کرد، جالب اینکه پدر هوشیار بهبهانی بوده و از سال ۸۳ ساکن بهبهان است.

سه: غیربومی بد – غیربومی خوب: اخیرا یک غیربومی با حمایت کشت زر به عنوان مدیرعامل سیمان بهبهان منصوب شد، نماینده بهبهان این دوگانگی را چگونه توجیه می کند؟ چگونه فردی که هیچ مختصاتی از بهبهان را نمی شناسد غیربومی خوب است و فردی که سالیان سال در بهبهان زندگی می کند غیربومی بد؟ آیا ملاک خوب یا بد بودن وعده استخدام و پست دادن به چند فرد کوتوله و دست چندم اطراف کشت زر است؟

چهار: کشت زر با سابقه شهرداری سردشت گویا قصد دارد شهر را هم بسان شهرداری کنترل کند، دعوا و تهدید و زد خود آن هم در روزهای پایان حضورش در بهارستان هیچ گونه توجیهی ندارد. این روزها برخی اطرافیان کشت زر با جدیت در صدد پست گرفتن هستند و دلیل آن نیز این است که می دانند عمر حضور کشت زر در مجلس همین چند ماه است، کاش نماینده بهبهان به فکر فرودگاه این شهر، به فکر وضعیت خراب جاده های این شهر، به فکر توسعه صنعتی و کارآفرینی در شهر بود نه استخدام چند نفر و پست گرفتن برای مسئول دفتر و چند مهره اطرافش. آقای کشت زر با سرمایه اجتماعی بهبهان و با موج سواری بر اصولگرایی چه کردید؟

مطالب پیشنهادی