رئیس شورای شهر اهواز: شهردار بازنشسته است

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: رئیس شورای شهر اهواز گفت: براساس استعلام از وزارت کشور، بکارگیری و تمدید مأموریت کتانباف میسر نیست و براساس قانون ایشان بازنشسته هستند.

عبدالزهرا سنواتی با اشاره به قانون منع بکارگیری بازنشستگان، اظهار داشت: باتوجه به استعلام از وزارت کشور در این باره‌، در پاسخ نامه ارسالی اعلام شد که آقای کتانباف به استناد مفاد قانونی منع بکارگیری بازنشستگان، بازنشسته هستند.

رئیس شورای شهر اهواز گفت: براساس استعلام از وزارت کشور، بکارگیری و تمدید مأموریت آقای کتانباف میسر نیست و براساس قانون ایشان بازنشسته هستند.

وی درباره تعیین سرپرست و شهردار اهواز بیان کرد: در اولین فرصت نشستی با حضور اعضای شورای شهر برگزار و نسبت به تعیین تکلیف سرپرست و در ادامه شهردار اهواز اقدام می‌شود.

سنواتی ادامه داد: در مدت دو سه روز آینده نسبت به تعیین سرپرست و شهردار اهواز اقدامات لازم باید انجام شوند.

مطالب پیشنهادی