خبرکوتاه؛ هشدار دانشکده علوم پزشکی: ظرفیت بیمارستان‌های‌ آبادان پاسخگوی حجم بیماران نخواهد بود

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان با هشدار نسبت به روند انتشار کرونای جهش‌یافته در جنوب غرب خوزستان:
در صورت ادامه روند شیوع گسترده ویروس جهش‌یافته، تمام بیمارستان‌های منطقه نیز پاسخگوی بیماران کرونایی نخواهند بود./ عصرجنوب

مطالب پیشنهادی