شالیکاری مرد آبادانی در باغ خانه‌اش‌

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: یک مرد آبادانی در باغچه‌ حیاط خانه‌اش‌ اقدام به شالیکاری‌ و برداشت محصول برنج می‌کند./ عصرجنوب

مطالب پیشنهادی