دیوار به سرقت رفته در آبادان ۴۰ میلیارد ارزش داشت!

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: دو خبرکوتاه/

 

موسوی فرماندار آبادان: شکایاتی درباره دیوار گمشده در دادسرای آبادان مطرح شده؛ در مجموع متولیان امر از جمله سازمان منطقه آزاد اروند و نیروی انتظامی باید در این باره توضیح دهند.

شمخانی معاون منطقه آزاد اروند: هزینه ساخت مجدد دیوار ۴۰ میلیارد ریال برآورد می شود./ عصرجنوب

مطالب پیشنهادی