معاون سیاسی استاندار خوزستان از اداره بندر اروندکنار بازدید کرد

عصر جنوب: معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان به همراه جمعی از مسئولان شهر اروندکنار از تاسیسات این اداره بندر بازدید کرد.

ظهر امروز، فرج‌الله خبیر معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان به همراه جمعی از مسئولان شهر اروندکنار از تاسیسات این اداره بندر بازدید کرد.

خبیر در این بازدید با صیادان و مالکان شناورهای صیادی از نزدیک به گفت‌وگو نشست.

مشکلات و موانع پیش

مطالب پیشنهادی