کشته شدن 2 نفر بر اثر حمله خرس خوراک خبرخوان خوراک اتم