پرداخت بدهی ۱۳ میلیارد ریالی شهرداری اندیمشک

کرامت میری از اعضای شورای شهر اندیمشک از پرداخت بدهی سیزده میلیارد ریالی شهرداری به یکی از طلبکاران خود خبر داد .
وی افزود :شورای شهر اندیمشک با عنایت به درخواست شهرداری، با واگذاری قطعه زمینی به یکی از طلبکاران شهرداری که شهرداری اندیمشک را در دادگاه محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیاردوسیصدمیلیون تومان کرده بود موافقت نمود.شایان ذکر است با این توافق فرد مذکور بخشی از  تاخیر تادیه خود به مبلغ  قریب به ۵۰۰میلون تومان را به شهرداری بخشید.
وی ادامه داد :  شورای شهر اندیمشک با عنایت به لایحه ی شهرداری مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت ۵۰درصد دیه فرد سانحه دیده بدلیل عدم رعایت مقرارات در اجرای پروژه های شهری با این پرداخت نیز موافقت نمود.
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.