جلسه کمیته برنامه ریزی تعاونی های آموزشگاهی مدیریت آموزش و پرورش اندیمشک برگزار گردید .
در این جلسه حاضران پس از بررسی وضع موجود تعاونی های مدارس منطقه و آسیب شناسی آنها ، به رتبه بندی مدارس تحت پوشش این مدیریت به منظور تعیین شرایط قانونی آنها برای کسب مجوز راه اندازی تعاونی اقدام نمودند و در زمینه شیوه مناسب اداره تعاونی های آموزشگاهی به بحث و تبادل نظر پرداختند و تصمیمات مؤثر و راهگشایی در این باره اتخاذ کردند. همچنین از سوی کمیته فوق مقرر شد که صرفا مدارس با آمار ۵۰نفر دانش آموز به بالا مجاز به راه اندازی تعاونی می باشند و مسؤول سازمان دانش آموزی آموزش و پرورش اندیمشک موظف شد تا نسبت به ارزیابی عملکرد تعاونی های مدارس منطقه در سال تحصیلی۹۳-۹۲ اقدام لازم را به عمل آورد و نتیجه آن را به مدیر و کارشناس ارزیابی عملکرد مدیریت آموزش و پرورش اندیمشک ارائه نماید.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.