حضور  کارشناسان  اداره کل استاندارد استان در شوشتر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: کارشناسان  اداره کل استاندارد استان  به منظور افزایش ارتقاء ایمنی تجهیزات تفریحی ، ورزشی ،بازی کودکان، شهر بازی ها در پارکهای سطح شهر به دعوت شهرداری شوشتر حضور یافتند.

به گزارش عصر جنوب کارشناسان اداره کل استاندارد استان در این بازدید که به همراه نماینده استاندارد سازی وسایل بازی شهرداری شوشتر  صورت گرفت  ضمن بررسی پارکهای سطح شهر نکاتی را در خصوص افزایش ایمنی تجهیزات و زمین‌های  بازی جهت  استانداردسازی و صدور مجوز بهره برداری استاندارد ایراد نمودند .

مطالب پیشنهادی