برکناری اولین پروازی؛

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان تغییر می کند؟

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شنیده ها حاکی است امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان در آستانه تغییر قراردارد و مصطفی علیپور معاون مالی بناید تعاون قرار است به زودی جایگزین وی در این غول فولادی شود.امین ابراهیمی هم اکنون به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فولاد خوزستان و به طور همزمان عضو هیئت مدیره صنایع معدنی شهاب سنگ مشغول فعالیت است.

ابراهیمی در دسته مدیران عامل غیربومی و پروازی دسته بندی می شود.

مطالب پیشنهادی