شمارش معکوس برای عزل مدیران غیربومی زیر مجموعه شستا در خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: برکناری مدیران غیربومی و پروازی یکی از مهمترین محورهای رای اعتماد مجلس به حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، وعده ای که گویا در حال محقق شدن است و شنیده ها حاکی از این است که بعد از حضور سنگسری بازرس ویژه وزیر کار در استان خوزستان لیست مدیران پروازی و غیربومی تهیه و در اختیار وزیر کار قرار گرفته است.

وزیر کار در هامش نویسی این گزارش به زیر مجموعه وزارت کار برکناری مدیران غیربومی و پروازی را ابلاغ کرده و به زودی باید شاهد خداحافظی با این مدیران باشیم. استان خوزستان یکی از استان هایی است که با پدیده مدیران غیربومی و پروازی دست و پنجه نرم می کند و علت عدم پیشرفت این استان این نوع از مدیران است.

مطالب پیشنهادی